Tema

Angrepet på Ukraina

Her har vi samlet saker og informasjon fra DSB relatert til angrepet på Ukraina og flykningssituasjonen.

Her har vi samlet saker og informasjon fra DSB relatert til angrepet på Ukraina og flykningssituasjonen.

 

Regjeringen.no

regjeringen.no er det opprettet egne Ukraina-sider. Der ligger siste nytt fra regjeringen om situasjonen i Ukraina og svar på mange relevante spørsmål.

Flyktningsituasjonen - nyhetsbrev til kommunene

DSB sender, i kraft av sitt samordningsansvar, ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet går via statsforvalterne til kommunene som er den primære målgruppen.

Formålet med dette nyhetsbrevet er å samordne viktig informasjon og på den måten bidra til en mer oversiktlig informasjonsflyt til kommunene angående flyktningsituasjonen. Det er fortsatt slik at etater kan ha behov for å sende ut egen informasjon ut over dette nyhetsbrevet.

Nyhetsbrev uke 33 (17. august 2023)
Nyhetsbrev uke 25 (23. juni 2023)
Nyhetsbrev uke 24 (15. juni 2023)
Nyhetsbrev uke 23 (8. juni 2023)
Nyhetsbrev uke 22 (1. juni 2023)
Nyhetsbrev uke 18 (4. mai 2023)
Nyhetsbrev uke 17 (27. april 2023)
Nyhetsbrev uke 16 (20. april 2023)
Nyhetsbrev uke 13 (30. mars 2023)
Nyhetsbrev uke 12 (23. mars 2023)
Nyhetsbrev uke 11 (16. mars 2023)
Nyhetsbrev uke 10 (9. mars 2023)
Nyhetsbrev uke 9 (2. mars 2023)
Nyhetsbrev uke 8 (23. februar 2023)
Nyhetsbrev uke 7 (16. februar 2023)
Nyhetsbrev uke 6 (9. februar 2023)
Nyhetsbrev uke 5 (2. februar 2023)
Nyhetsbrev uke 4 (26. januar 2023)
Nyhetsbrev uke 3 (19. januar 2023)
Nyhetsbrev uke 2 (12. januar 2023)

Nyhetsbrev 2022
Nyhetsbrev uke 50 (15. desember 2022)
Nyhetsbrev uke 49 (8. desember 2022)
Nyhetsbrev uke 48 (1. desember 2022)
Nyhetsbrev uke 47 (24. november 2022)
Nyhetsbrev uke 46 (17. november 2022)
Nyhetsbrev uke 45 (10. november 2022)
Nyhetsbrev uke 44 (3. november 2022)
Nyhetsbrev uke 43 (27. oktober 2022)
Nyhetsbrev uke 42 (20. oktober 2022)
Nyhetsbrev uke 41 (13. oktober 2022)
Nyhetsbrev uke 40 (6. oktober 2022)
Nyhetsbrev uke 39 (29. september 2022)
Nyhetsbrev uke 38 (22. september 2022)
Nyhetsbrev uke 37 (15. september 2022)
Nyhetsbrev uke 36 (9. september 2022)
Nyhetsbrev uke 35 (1. september 2022)
Nyhetsbrev uke 26 (30. juni 2022)
Nyhetsbrev uke 25 (23. juni 2022)
Nyhetsbrev uke 24 (16. juni 2022)
Nyhetsbrev uke 23 (9. juni 2022)
Nyhetsbrev uke 22 (2. juni 2022)
Nyhetsbrev uke 21 (27. mai 2022)
Nyhetsbrev uke 20 (19. mai 2022)
Nyhetsbrev uke 19 (12. mai 2022)
Nyhetsbev uke 18 (5. mai 2022)
Nyhetsbrev uke 17 (28. april 2022)
Nyhetsbrev uke 16 (21. april 2022)
Nyhetsbrev uke 14 (7. april 2022)
Nyhetsbrev uke 13 (31. mars 2022)
Nyhetsbrev uke 12 (24. mars 2022)

Informasjon fra DSB

DSB og Sivilforsvaret har fått mange henvendelser om ulike tema i forbindelse med angrepet på Ukraina. Under finner du informasjon og svar fra DSB, sorteret etter tema.

Industrisikkerhet og farlige stoffer

Den 11.februar la Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) frem sine åpne trussel- og risikovurderinger for 2022. Her la NSM vekt på større årvåkenhet fra norske bedrifter. I de nasjonale trusselvurderingene ble Russland også pekt på som en kjent trusselaktør i Norge, slik at den generelle trusselen om blant annet cyberangrep står ved lag.

Situasjonen blir ytterligere aktualisert som følge av krigshandlinger i Ukraina. DSB har derfor gått ut med et brev til storulykkevirksomheter, hvor vi presiserer behovet for at de er bevisste på hvordan både industrielle IKT-systemer og de forretningssystemene beskyttes. 

DSB oppfordrer storulykkevirksomheter til å gjennomgå sin beredskapsplan og kontinuitetsplan for å redusere sårbarheter. Se også: Veileder for risikovurdering av uønskede tilsiktede hendelser.

Vi minner også om viktigheten av å gjennomgå relevante sikkerhetstiltak for å ivareta den digitale beredskapen. Les mer på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Sørg også for å gjøre dere kjent med hvordan dere varsler til NSM dersom dere oppdager mistenkelige forhold. Slik varsling gjør at NSM kan holde situasjonsbildet så oppdatert og riktig som mulig. Varsling fører også til at virksomheten lettere kan få hjelp hvis noe skulle skje.

Les mer om hvordan du varsler til NSM

Nødplakat digitale angrep

Som følge av høye naturgasspriser, velger flere industrivirksomheter som tidligere har benyttet naturgass som energikilde nå å konvertere til bruk av propan (LPG). Som følge av sanksjonene som nå er innført mot Russland, er det grunn til å anta at situasjonen med høye naturgasspriser vil vedvare, og at vi vil se en økende trend med konvertering fra naturgass til propan.

På bakgrunn av flere henvendelser knyttet til denne konverteringen, har vi lagt ut informasjon om hvilke krav som gjelder for forbruksanlegg for propan.

Brann- og redningsvesen/brannsikkerhet

DSB har på anmodning redegjort for brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd bokstav d om krigs- og krisesituasjoner, og forholdet til tjenesteplikt i Sivilforsvaret og Forsvaret. Brevet er sendt til alle brann- og redningsvesen.

Ytterligere informasjon som kan være relevant for brann- og redningsvesen er i etterkant sendt til DSB fra Brønnøy brann- og redning og Tana brann- og redningsvesen.

Les mer og se brevet med vedlegg her

Det er forventet et økende behov for innkvartering av flyktninger som følge av invasjonen i Ukraina. I et informasjonsbrev sendt til alle landets brannvesen 11. mars understreker DSB viktigheten av å ivareta tilstrekkelig brannsikkerhet.

Brevet inneholder informasjon om:

  • Innkvartering av flyktninger
  • Brannsikkerhet
  • Brannvesenets rolle som tilsynsmyndighet
  • Vurdering av nødvendigheten av høyere beredskap


Les brevet her: Brannsikkerhet i asylmottak skal ivaretas (pdf)

Informasjon til privatpersoner

Mange spør nå DSB om egenberedskap. Det er i dag ingenting som tyder på at vi i Norge står i fare for å miste tilgangen på viktige varer og tjenester som følge av angrepet på Ukraina. 

Uavhengig av situasjonen i Ukraina anbefaler DSB alle husstander å være rustet til å klare seg selv i eget hjem i minst tre døgn. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål - og det er ingen grunn til å hamstre matvarer og husholdningsartikler. 

Å forberede seg vil være lurt hvis det skjer noe som gjør at vi mister tilgangen på viktige varer og tjenester – som strøm, telekommunikasjon, vann eller andre ting vi er avhengig av for å få hverdagen til å gå rundt.

Det kan være ulike hendelser som gjør at vi kan miste tilgangen på slike varer og tjenester: klimaendringer som gir mer ekstremvær, digitalisering gjør oss mer sårbare, overgraving av en kabel, bakterier i drikkevannet eller et skred som stenger den eneste veien inn til bygda.

sikkerhverdag.no, vår nettside for privatpersoner kan du lese mer om egenberedskap og hva du bør ha hjemme.

Har du spørsmål om jod, atomsikkerhet og -beredskap, finner du mer informasjon om dette på nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Mange spør DSB om tilfluktsrom nå. DSB skjønner godt at noen kan bli urolige på grunn av situasjonen i Ukraina. Da er det naturlig at man søker informasjon, og vi synes det er fint at mange ønsker å vite mer om tilfluktsrom og hvor de er.

Verken DSB eller Sivilforsvaret har sendt ut melding om å klargjøre tilfluktsrom. 

Les mer om tilfluktsrom på sikkerhverdag.no

Se svar på ofte stilte spørsmål om tilfluktsrom på sivilforsvaret.no