Nyhetsbrev uke 2:2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 2 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Frist for å oppdatere opplysninger i NIR for 2022
Kommunenes frist for å ajourføre opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for 2022 er 28. februar 2023.
Les mer her

Registrering av deltakelse i hurtigspor i NIR
IMDi har tilrettelagt for registrering av deltakelse i hurtigspor i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), både for fordrevne fra Ukraina og andre personer som deltar i hurtigspor som del av sitt introduksjonsprogram. Kommunene kan nå registrere deltakelse i hurtigspor i NIR.
Hurtigspor i NIR

Digital søkerkonferanse 26. januar 2023
IMDi utlyser snart tilskuddsordninger og arrangerer en digital søkerkonferanse for kommuner, fylkeskommuner, arbeidsgivere og frivillige organisasjoner som ønsker å søke om tilskudd. Hensikten med konferansen er å gi grundig informasjon om tilskuddsordningene. Dere vil få en innføring i kriteriene i rundskrivene, ulike satsingsområder, tips til søknadsskriving, regnskapsrutiner og informasjon om IMDis søknadsportal.
Program mm ligger her

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger
Daglig kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2023

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Oppdaterte scenarioer
Det er utarbeidet tre scenarioer knyttet til antall flyktninger som kan komme fra Ukraina i 2022 og 2023. Formålet er å skape et felles situasjonsbilde for alle som er involvert i håndteringen av Ukraina-krisen.
Nærmere beskrivelser av scenarioene finnes her

Informasjonsmøte om individuell beskyttelse
UDI invitasjon til informasjonsmøte om individuell beskyttelse torsdag 19. januar kl. 15.00 - 15.30.
(Se vedlegg PDF)

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Snart kommer Nødvarsel på mobil
DSB, Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene har det siste halve året jobbet tett sammen for å etablere Nødvarsel på mobiltelefon. Nå er systemet levert. Det gjøres nå tekniske tester og oppdateringer før systemet skal tas i bruk ved reelle hendelser og tester ut mot publikum. DSB jobber nå med informasjonsmateriell om Nødvarsel. Dette vil bli tilgjengeliggjort for samarbeidspartnerne på en egen ressursside på dsb.no. Mer info om dette kommer.
Nødvarsel på mobil