Høringer og vedtak

Høring: Søknad om samtykke til håndtering av farlig stoff for Fortum Oslo Varme AS

Fortum Oslo Varme AS (FOV) har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til håndtering av karbondioksid (CO2). Søknaden gjelder for et planlagt fangst- og mellomlagringsanlegg for CO2 knyttet til Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud (gnr./bnr. 177/16, 17 og 19), samt et mellomlagringsanlegg for CO2 på Oslo Havn - Sydhavna (gnr./bnr. 235/11), begge i Oslo kommune.