Nyhetsbrev uke 16 (20. april 2023)

DSB sender ut dette nyhetsbrevet hver torsdag. Brevet går til statsforvalterne, som kan dele videre. Den primære målgruppen er kommunene, og hensikten er å bidra til oversikt, tilgjengelighet og god informasjonsflyt. Den enkelte avsender er ansvarlig for innholdet i tekst og lenker. Ta gjerne kontakt dersom det er særlige tema som bør belyses eller ved endringer i adresselisten. Det vil fortsatt være slik at etater har behov for å sende ut egen informasjon ut over dette nyhetsbrevet.

HELSEDIREKTORATET

Nytt forenkla skjema for tidleg helsekartlegging er omsett til ukrainsk, russisk og engelsk. Rettleiaren for helsetenester til asylsøkarar flyktningar og familiegjenforeina er no oppdatert med nye og forenkla skjema til bruk i tidleg helsekartlegging. Skjemaet er omsett til ukrainsk, russisk og engelsk og ligg i kapittel 4 i rettleiaren.   

>>> Helseundersøkelser av asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.

>>> Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger. Her kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også status på hvor mange personer kommunene har vedtatt å bosette.

>>> Bosettingstall 2023

Nye eksempelreiser om fordrevne fra Ukraina. IMDi har i samarbeid med Arbeids- og Velferdsdirektoratet utviklet to nye caser om fordrevne fra Ukraina til veilederen om Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere.

>>> Les mer her

Nyhetsbrev. Abonner gjerne på IMDis nyhetsbrev, hvor vi også informerer om kommende nasjonale og regionale og fylkesvise arrangementer.

>>> Her kan dere abonnere

 

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Scenario for antall ukrainske flyktninger. Antall søkere om kollektiv beskyttelse fra Ukraina har vært noe lavere i mars sammenlignet med både antallet i februar og planleggingsprognosene for mars. I snitt kom det 91 per dag i mars, mot 103 per dag i februar. Planleggingsprognosene tilsa 142 per dag. Både usikkerheten knyttet til utviklingen i Ukraina og usikkerheten knyttet til omfanget av sekundære flyttinger fra andre europeiske land til Norge gjør at vi foreløpig likevel velger å beholde planleggingsprognosen på 40 000.

>>> Scenarioer for antall flyktninger fra Ukraina i 2023 (april)

 

ARBEIDSTILSYNET

Gratis webinar 27. april: Hvordan kan vi forebygge vold og trusler i skolen? I 2017 år trådte nye bestemmelser om vold og trusler på jobb i kraft. Regelverket stiller tydelige krav til at arbeidsgiver skal forebygge og følge opp vold og trusler slik ansatte skal ha en trygg arbeidshverdag. I Arbeidstilsynets webinar «Hvordan kan vi forebygge vold og trusler i skolen?», får du vite hva arbeidsmiljøloven krever av forebygging, og hvordan det kan gjøres i praksis. Webinaret er gratis og åpent for alle. Påmeldingsfrist: 26. april kl. 12.00

>>> Mer informasjon og påmelding

Annet relevante webinar: 10. mai:

>>> Skoleansatte skal ikke stå alene med belastningene

Veiledning og informasjon på flere språk.  Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i alt regelverk som Arbeidstilsynet forvalter. Som utenlandsk arbeidstaker kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har. Arbeidstilsynet har derfor utviklet veiledningssider om arbeidstakers rettigheter og plikter på flere språk. Der finner du viktig informasjon om blant annet minstelønn, arbeidstid, arbeidskontrakt og varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg til norsk, tilbyr vi også svar på skriftlige henvendelser på engelsk, rumensk, litauisk, russisk og polsk.

Norsk | Engelsk | BulgarskEstiskLitauiskRumensk | Polsk | Russisk | Ukrainsk

Still spørsmål og rapporter kritikkverdige forhold. Arbeidstilsynet oppfordrer utenlandske arbeidstakere til å ta kontakt med oss dersom de ikke får det de har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De kan ringe Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon (+47) 73 19 97 00 eller oppsøke Arbeidstilsynets rådgivere på servicesenteret for utenlandske arbeidstakere.  Dersom arbeidstakerne ikke trenger veiledning, men vil tipse eller varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold, bruker man tipsskjemaet vårt.

>>> Servicesenter for utenlandske arbeidstakere

>>> Tipsskjema for kritikkverdige forhold