Nyhetsbrev uke 9:2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 9 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Kompetansepakke Migrasjonshelse er tilgjengelig

IMDi har lansert den digitale kompetansepakken Migrasjonshelse. Det er den tredje kompetansepakken for programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Kompetansepakkene er digitale og ligger lett tilgjengelig
Kompetansepakken finner du her

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina

På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger

Daglig kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2023

MATTILSYNET

Ukrainske flyktninger og kjæledyr

Det er gjort en rekke unntak fra regelverket for at mennesker på flukt fra Ukraina skal kunne ta med seg kjæledyrene sine til Norge. Unntakene gjelder bare første gang man ankommer Norge. Hvis flyktninger returnerer til Ukraina og tar med dyr tilbake til Norge, må de normalt sett følge vanlige regler. I slike tilfeller vil norske myndigheter ikke dekke kostnadene for karantene, prøver og vaksiner. Dette gjelder også hvis dyrene midlertidig har vært i et annet land, mens flyktningene har vært i Norge.
Les mer om hvilke krav som gjelder her

ARBEIDSTILSYNET

Tilsyn for å hindre storulykker

Vedlikehold, med spesielt søkelys på aldring av anlegg og utstyr, er hovedtema for Arbeidstilsynets tilsyn med storulykkevirksomheter i år. Arbeidstilsynet samarbeider med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Petroleumstilsynet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) om tilsyn og oppfølging av virksomheter som må følge krav i storulykkeforskriften. DSB er koordinerende myndighet for samarbeidet.
Les mer om storulykker med farlige kjemikalier

Veiledning og informasjon på flere språk

Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i alt regelverk som Arbeidstilsynet forvalter. Som utenlandsk arbeidstaker kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har. Arbeidstilsynet har derfor utviklet veiledningssider om arbeidstakers rettigheter og plikter på flere språk. Der finner du viktig informasjon om blant annet minstelønn, arbeidstid, arbeidskontrakt og varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg til norsk, tilbyr vi også svar på skriftlige henvendelser på engelsk, rumensk, litauisk, russisk og polsk.
Norsk | Engelsk | BulgarskEstiskLitauiskRumensk | Polsk | Russisk | Ukrainsk

Still spørsmål og rapporter kritikkverdige forhold Arbeidstilsynet oppfordrer utenlandske arbeidstakere til å ta kontakt med oss dersom de ikke får det de har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De kan ringe Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon (+47) 73 19 97 00 eller oppsøke Arbeidstilsynets rådgivere på servicesenteret for utenlandske arbeidstakere.  Dersom arbeidstakerne ikke trenger veiledning, men vil tipse eller varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold, bruker man tipsskjemaet vårt.
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Tipsskjema for kritikkverdige forhold

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) Informasjonspakke om Nødvarsel DSB sender i dag ut en informasjonspakke om Nødvarsel til statsforvalterne. Denne kan deles med kommunene. Befolkningskampanjen fortsetter ut februar, og vi går nå gjennom innspillene vi har fått i høringsrunden om behovet for spesielt tilrettelagt materiell (for grupper som barn og unge, eldre, psykisk syke, hørselshemmede/døve, svaksynte/blinde, flyktninger osv.) (ingen lenke)