Nyhetsbrev uke 6:2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 6 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Ny veileder for offentlig informasjon

Kjenn de du snakker til. Gjør deg forstått. Dette er noen av rådene i en ny veileder utgitt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som skal bidra til å styrke det offentliges kommunikasjon med personer med innvandrerbakgrunn. Veilederen er til offentlige ansatte og ledere på tvers av sektorer.
Veilederen finner du her

Kommunene bes sjekke status over bosatte i 2022

IMDi opplever at det kan oppstå avvik mellom kommunenes bosettingstall og det som er registrert i IMDinett. For å sikre at alle som ble bosatt i 2022 også er riktig registrert, ber vi kommunene sjekke antall bosatte i IMDinett.
Mer informasjon

Kompensasjonsordning for ubenyttede vedtaksplasser i kommunene

Formålet med denne ordningen er at kommuner skal kompenseres for utgifter knyttet til plasser som er stilt til rådighet for bosetting av flyktninger i 2022, men som ikke er blitt benyttet.
Husk å søke før 15. februar

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina

På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger

Daglig kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2023

HELSEDIREKTORATET

Samtykkeerklæring på fleire språk

Helsedirektoratet har no fått omsett skjema for samtykkeerklæring til ti språk, mellom anna ukrainsk og russisk. Skjemaet kan nyttast når ein treng samtykke frå pasienten for å sende helseinformasjon vidare, til dømes frå mottakskommunen til busettingskommunen.
Skjema finn du her: Journalføring, helseattester og videresending av helseopplysninger