Skjema

Her finner du skjemaene du trenger for å søke, registrere, rapportere eller melde fra til DSB.

Flere av våre skjemaer er tilgangsstyrt, og det er derfor behov for å logge seg inn ved bruk av ID-porten. I tilfeller hvor du skal rapportere på vegne av en virksomhet, er det kun daglig leder eller regnskapsfører som i utgangspunktet har tilgang til skjemaet. Er det derimot ønskelig at andre i virksomheten skal rapportere inn, kan denne rettigheten gis i Altinn ved at daglig leder eller regnskapsfører delegerer tilgang til de enkelte skjema. Altinn har selv laget en god veiledningsvideo for dette som du finner her:

>>> Hvordan gi en enkelttjeneste og rolle til andre 

Skjemaene er kategorisert etter tema (alfabetisk):

Brann


Eksplosiver

Eksplosivområdet har telefontid mandag - onsdag fra 09:00 - 11:00

Henvendelser fra politi, brannvesen og virksomheter om ulykker tas i mot også utenom telefontid. Telefontiden innføres for at vi raskere skal kunne behandle innkomne søknader.

Søknader og meldinger om håndtering av eksplosiver varer / "min side" er tilgjengelig på:

eksplosiver.no

På eksplosiver.no kan du søke om erverv, oppbevaring, distribusjon, produksjon, overføring, import og tilintetgjøring.

Du kan også melde inn personer på bergsprengeropplæring og personer som driver teknisk sprengning.


El og elulykke


Elektronisk rapportering for Statsforvalterne


Farlige produkter og forbrukertjenester


Farlige stoffer og transport av farlig gods


Fyrverkeri