Skjema

Her finner du skjemaene du trenger for å søke, registrere, rapportere eller melde fra til DSB.

Skjema merket med * ligger i Altinn (bokmål og nynorsk). Disse skjemaene krever at du er logget inn og har nødvendige rettigheter. Trenger du hjelp med pålogging ? Kontakt ID-porten brukerstøtte. Øvrige skjema trenger du ikke være logget inn for å fylle ut og levere. 

Skjemaene er kategorisert etter tema (alfabetisk):

Brann

Eksplosiver

Eksplosivområdet har telefontid mandag - onsdag fra 09:00 - 11:00 Henvendelser fra politi, brannvesen og virksomheter om ulykker tas i mot også utenom telefontid. Telefontiden innføres for at vi raskere skal kunne behandle innkomne søknader.

El og elulykke

Elektronisk rapportering for Fylkesmennene

Farlige produkter og forbrukertjenester

Farlige stoffer og transport av farlig gods

Fyrverkeri