Brann- og redningsskolen

Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Skolens hovedoppgave er å utdanne til landets brann- og redningsvesen. Vi tilbyr et bredt utvalg av kurs i brannsikkerhet.

Snart åpner vi også en toårig grunnutdanning på fagskolenivå for dere som skal jobbe heltid med forebyggende brannvern/beredskap, eller som operatør på en nødmeldesentral for brann og redning. Brann- og redningsskolen (tidligere Norges brannskole) ligger i Tjeldsund kommune mellom Harstad og Narvik.

Når skolen er i full drift, vil den ta imot 160 studenter i året, i tillegg til om lag 2500 kurselever. Skolen får 160 ansatte og et budsjett på 200 millioner kroner. Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.

Velkommen til oss!