Nyhetsbrev uke 48: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen og atomberedskapen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 48 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Oppmoder om busetting av 35 000 flyktningar neste år
Det er venta at 2023 blir nok eit år med svært høg busetting, og IMDi oppmoder alle norske kommunar om busetting av totalt 35 000 flyktningar i 2023. På nettsidene våre ligg informasjon om oppmodningsprosessen, og oversikt over kor mange flyktningar kvar einskilt kommune er oppmoda om å busette.
Les meir her

Brukermedvirkning for nyankomne innvandrere i opplæring
Vi har fokus på nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i opplæring i norsk, samfunnskunnskap og introduksjonsprogram 2022.
Undersøkelsen holdes åpen til 21. desember 2022

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Elektronisk ID (e-ID) til ukrainere med kollektiv beskyttelse
Personer fra Ukraina som har søkt om eller fått innvilget kollektive beskyttelse kan få elektronisk ID (eID) fra Buypass. Dette er gratis for ukrainere i målgruppen, og gjennom e-ID får de tilgang til digitale tjenester fra det offentlige. Vi ønsker at informasjon om elektronisk ID blir gjort tilgjengelig på ulike møtepunkter med ukrainere. Se mer informasjon om hvordan ukrainere kan få tilgang til elektronisk ID, samt kravene for dette, på norge.no. Informasjonen på nettsiden er også oversatt til ukrainsk og russisk.
Access to digital services from the public sector