Ofte stilte spørsmål

Her finner du lenker til hjelpeartikler for deg som skal søke om erverv, eller fornye sertifikat som bergsprenger eller bergsprengningsleder. 

>> Alt du trenger å vite om fornyelse av sertifikater
>> Alt du trenger å vite om erverv av eksplosiver

Telefonhenvendelser med spørsmål relatert til håndtering av eksplosiver besvares mandag – onsdag 09:00 – 11:00.

Det innføres telefontid for spørsmål på eksplosivområdet med virkning fra 6. mars 2017. Henvendelser fra politi, brannvesen og virksomhet om ulykker tas imot også utenom telefontid. Telefontiden innføres for at vi raskere skal kunne behandle innkomne søknader.

Saksbehandlingstiden for søknad om tillatelse til erverv er p.t. 4 uker fra vi har fått all nødvendig dokumentasjon i saken (bergsprengningsleder/evt. politiattest/ lager-/leveringsavtale). Saksbehandlingstiden ved fornyelse av sertifikater er for tiden 8-10 uker. Vær derfor ute i god tid. 

In order to get a permission to continue a regulated profession as an electrical skilled worker in Norway, if you have your education and practical experience from a country being a member of EU or EEA, you must send an application to Directorate for civil protection and emergency planning (DSB) in Norway.

>> Informasjon on how to apply

DSB hovedkontor

Sentralbord: 33 41 25 00

Åpningstider ulike kontaktpunkter:
Eksplosiver
, mandag-onsdag kl. 09:00-11:00
Utenlandske elfagarbeidere, mandag-torsdag kl. 09:00-11:00
Elvirksomhetsregisteret: mandag-torsdag kl. 09:00-11:00
Innmelding farlig stoff, onsdag kl. 08:00-15:45

E-post

postmottak@dsb.no

E-post til ansatte: fornavn.etternavn@dsb.no

Vakttelefoner

Melde inn alvorlig ulykke (DSB-vakt)  482 12 000

Pressevakt 992 52 000
pressevakt@dsb.no

Sivilforsvaret har døgnbemannede vakttelefoner i hvert distrikt. Disse finner du på www.sivilforsvaret.no

Utdanning og kurs

Brann- og redningsskolen 76 91 90 00 

DSB Kurssenteret 33 41 25 00
kurssenteret@dsb.no

Avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon

Telefon: + 47 33 41 25 00
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg

BDO Servicedesk (Moss): 69 20 41 51

Besøksadresser:
Oslo: Nydalen allé 37 A, 0484 Oslo
Moss: Solgaard Skog 15, 1599 Moss

Regionskontor for Eltilsyn

Region Nord-Norge 77 00 07 50
Post- og besøksadresse: Seljestadveien 11, 9406 Harstad
E-post: postmottak.trn@dsb.no

Region Midt-Norge 73 53 85 50
Besøksadresse og varelevering: Sorgenfriveien 11 (Trondheimsportalen II) – Inngang syd – 4.etg, 7031 Trondheim
Brevpost: Postboks 6724 Tempe, 7490 Trondheim
E-post: postmottak.trm@dsb.no

Region Vest-Norge 55 30 69 60
Øvre Dreggsallmenningen 6, 5003 Bergen
Besøksadresse: Øvre Dreggsallmenningen 6
E-post: postmottak.trv@dsb.no

Region Sør-Norge 38 12 34 00
Postboks 318, 4663 Kristiansand
Besøksadresse: Vestre Strandgate 55, 4612 Kristiansand
E-post: postmottak.trs@dsb.no

Region Øst-Norge 23 08 07 10
Postboks 7, Nydalen 0410 Oslo
Besøksadresse: Nydalen allé 37A, 0484 Oslo
E-post: postmottak.tro@dsb.no

Sosiale medier

DSB på Facebook