Nyhetsbrev uke 12: 2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev 23. mars 2023 (pdf)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Nye eksempelreiser om fordrevne fra Ukraina
IMDi har i samarbeid med Arbeids- og Velferdsdirektoratet utviklet to nye caser om fordrevne fra Ukraina til veilederen om «Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere». Les mer her

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv. Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger
Her kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også status på hvor mange personer kommunene har vedtatt å bosette. Bosettingstall 2023

ARBEIDSTILSYNET

Ny kampanje i skolesektoren
28 prosent av de med fravær i skolesektoren oppgir at dette skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben. Arbeidstilsynet har nylig lansert en ny kampanje som skal vekke oppmerksomhet og nysgjerrighet, og den skal sette arbeidsmiljøet til lærerne på timeplanen. Det er laget seks kampanjefilmer som ligger tilgjengelig på YouTube:

Våre erfaringer fra tilsyn med undervisningssektoren er at kunnskapen om HMS er relativ lav. Oppmerksomheten er gjerne først og fremst rettet mot elevene, og elevenes rettigheter i Opplæringsloven og Barnekonvensjonen, og ikke lærernes arbeidsmiljø. Et viktig mål for oss er å vise at det å ivareta de ansatte ikke behøver å stå i et motsetningsforhold til det å ta vare på elevene. Kampanjen skal bidra til en økt bevissthet om de forholdene i arbeidsmiljøet det er spesielt viktige å jobbe med for å redusere fravær og frafall - men også for å øke trivselen og tryggheten i sektoren.
Arbeidsmiljøportalen - kunnskap og verktøy

Veiledning og informasjon på flere språk
Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i alt regelverk som Arbeidstilsynet forvalter. Som utenlandsk arbeidstaker kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har. Arbeidstilsynet har derfor utviklet veiledningssider om arbeidstakers rettigheter og plikter på flere språk. Der finner du viktig informasjon om blant annet minstelønn, arbeidstid, arbeidskontrakt og varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg til norsk, tilbyr vi også svar på skriftlige henvendelser på engelsk, rumensk, litauisk, russisk og polsk.

Still spørsmål og rapporter kritikkverdige forhold

Arbeidstilsynet oppfordrer utenlandske arbeidstakere til å ta kontakt med oss dersom de ikke får det de har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De kan ringe Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon (+47) 73 19 97 00 eller oppsøke Arbeidstilsynets rådgivere på servicesenteret for utenlandske arbeidstakere.

Dersom arbeidstakerne ikke trenger veiledning, men vil tipse eller varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold, bruker man tipsskjemaet vårt.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Tipsskjema for kritikkverdige forhold