Nyhetsbrev uke 35: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 36 (pdf)

ARBEIDSTILSYNET

Kampanje i sosiale medier
Arbeidstilsynet har startet en kampanje i sosiale medier rettet mot ukrainske flyktninger. Hensikten er å øke kunnskap om rettigheter og plikter i norsk arbeidsliv. Det er laget fem små info-filmer på ukrainsk om hhv arbeidsavtale, lønn og minstelønn, arbeidstid, arbeidsmiljø og kontaktinformasjon. Informasjonen er hentet fra Arbeidstilsynets nettside rettet mot utenlandske arbeidstakere om rettigheter og plikter i arbeidslivet.
Her ligger filmene (lenke til YouTube)


HELSEDIREKTORATET

Fødselsførebuande filmar på fleire språk
Det er laga filmar om graviditet, fødsel og barseltid på fleire språk. Filmane er spesielt retta mot kvinner med minoritetsbakgrunn og dei er dubba til engelsk, somali, urdu og ukrainsk. Språka arabisk og tigrinja vil komme seinare. Sjå filmane på helsenoreg.no:
Videoar om graviditet, fødsel og barselstid