Nyhetsbrev uke 24: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 24 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Juridisk veileder til integreringslovens midlertidige kapittel 6A
15. juni trer et nytt midlertidig regelverk for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse i kraft. IMDi har utarbeidet en juridisk veileder til de nye bestemmelsene i integreringsloven, hovedsakelig til kommunalt ansatte som jobber med ordningene i integreringsloven.
Her finner du veilederen

Se hvordan bosettingen foregår
IMDi har laget visuelle framstillinger av hvordan bosettingen av flyktninger foregår - i fem ulike bosettingsprosesser. Ønsker du å benytte de visuelle framstillingene når du skal presentere prosessene, kan du laste ned både stående og liggende versjoner av prosessene som PDF.
Se framstillingene her

Webinar: Hva betyr de midlertidige endringene i integreringsloven for kommunens arbeid med fordrevne fra Ukraina?
14. juni inviterte IMDi til webinar for ansatte i kommuner, NAV, arbeidsgivere og andre som er involvert i arbeidet med kvalifisering av fordrevne fra Ukraina. Gikk du glipp av sendingen? Nå kan du se den i opptak

Veileder om bruk av fleksibelt hurtigspor i introduksjonsprogrammet
Fleksibelt hurtigspor i introduksjonsprogrammet skal sørge for at flyktninger som kommer til Norge raskt kan ta i bruk kompetanse som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet. IMDi har i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet utviklet veiledning om bruk av fleksibelt hurtigspor i introduksjonsprogrammet. Veiledningen, som er publisert på Fagressurs for introduksjonsprogrammet, er rettet mot arbeidsgivere, kommuner og NAV.
Fleksibelt hurtigspor

Hvor mange flyktninger er bosatt i din kommune?
Her kan du se hvilke kommuner som har bosatt flyktninger, hvor mange som er bosatt og hvor mange kommunen har avtalt å bosette, der bosettingen vil finne sted i nær framtid. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) oppdaterer daglig tallene på bosettingen av flyktninger i Norge - nå også på kommunenivå.
Bosettingstall 2022

Kommunene må huske å registrere bosatte flyktninger i IMDinett
IMDi minner om at kommunen selv må registrere bosetting og bosettingsdato for personer som ikke bor i mottak, men som bor privat eller har hatt AMOT-avtale med UDI før bosetting.
Les mer her

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Her finner du den samlede informasjonen