Nyhetsbrev uke 37: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 37 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Endringer i NIR som følge av fordrevne fra Ukraina
IMDi er nå i havn med å tilpasse NIR til det midlertidige regelverket for fordrevne fra Ukraina; nytt kapittel 6A etter integreringsloven.
Les mer her

Kommunene må huske å registrere bosatte flyktninger i IMDinett
Har dere flyktninger som bor privat eller har hatt AMOT-avtale med UDI, og det nå er gjort avtale mellom IMDI og kommunen om å bli bosatt? Husk at det er kommunene som må registrere disse som bosatt i IMDinett.
Informasjonen finner du her

Hvor mange flyktninger er bosatt i din kommune?
Vi minner om at du daglig kan følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2022

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Ankomstscenarioer
Utlendingsdirektoratet (UDI) har utarbeidet scenarioer som beskriver ankomst av flyktninger fra Ukraina i 2022. I tillegg skal det utarbeides avledede scenarioer over behov for blant annet mottaksplasser og bosetting. Vi har denne gangen også utarbeidet scenarioer over ankomster for 2023. Scenarioene oppdateres hver fjerde uke.
Her er rapporten