Oppgaver i krigs- og krisesituasjoner

DSB har på anmodning redegjort for brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd bokstav d om krigs- og krisesituasjoner, og forholdet til tjenesteplikt i Sivilforsvaret og Forsvaret.

Brevet er sendt til alle brann- og redningsvesen. Ytterligere informasjon som kan være relevant for brann- og redningsvesen er i etterkant sendt til DSB fra Brønnøy brann- og redning og Tana brann- og redningsvesen.

Brønnøy brann- og redningsvesen har opplyst at personer som dekker en samfunnskritisk funksjon kan få fritak fra oppmøte i Forsvaret ved krise eller krig. Informasjon om ordningen og søknadsskjema finnes på forsvaret.no

Tana brann- og redningsvesen har vist til vernepliktsforskriften § 62 der det er hjemlet "Særlig fritak for deltidsansatte i brann- og redningstjenesten". Eventuelle spørsmål må sendes til Forsvaret.

Brev fra DSB m. vedlegg:

Svar på spørsmål om brann- og eksplosjonsvernloven § 11 om oppgaver i krigs- og krisesituasjoner

Notat: Bruk av nød-bestemmelsen i brann- og eksplosjonsvernloven § 17 i forbindelse med utbrudd av covid-19

Notat: Når tjeneste i brann- og redningsvesenet konkurrerer med arbeidsplikt i andre samfunnskritiske funksjoner