Statistikk

DSB fører statistikk over branner, ulykker og andre uønskede hendelser på samfunnssikkerhetsområdet. Vi har også noe statistikk om tilstanden på samfunnssikkerhetsarbeidet til våre målgrupper.

DSB mottar hver uke omtrentlige tall på hvor mange som har ankommet karantenehotellene i foregående uke.

Statistikken under er basert på undersøkelser og innrapporteringer fra blant annet kommuner, fylkesmenn, brann- og redningsvesen og virksomheter med ulike aktiviteter innen direktoratets forvaltningsområder. 

DSBs statistikk viser små tall på alle områder. Ser du på prosentvis endring, kan små endringer i tallene gi store utslag. Det tas forbehold med hensyn til mangelfull rapportering og etterslep i rapporteringen.