Statistikk

DSB fører statistikk over branner, ulykker og andre uønskede hendelser på samfunnssikkerhetsområdet. Vi har også noe statistikk om tilstanden på samfunnssikkerhetsarbeidet til våre målgrupper. Her finner du også statistikk fra digital innreiseregistreringsløsning.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har DSB utviklet en digital løsning for innreiseregistrering.

DSB mottar hver uke omtrentlige tall på hvor mange som har ankommet karantenehotellene i foregående uke.

Statistikken under er basert på undersøkelser og innrapporteringer fra blant annet kommuner, fylkesmenn, brann- og redningsvesen og virksomheter med ulike aktiviteter innen direktoratets forvaltningsområder. 

DSBs statistikk viser små tall på alle områder. Ser du på prosentvis endring, kan små endringer i tallene gi store utslag. Det tas forbehold med hensyn til mangelfull rapportering og etterslep i rapporteringen.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.