Statistikk

DSB fører statistikk over branner og andre ulykker innenfor vårt forvaltningsområde.

DSB baserer statistikken på innrapporteringer fra ulike kilder - i første rekke kommunale brannvesen, politi og virksomheter med ulike aktiviteter innen direktoratets forvaltningsområde.

DSBs uhellsstatistikk viser ofte små tall på alle områder. Små endringer i tallene vil kunne gi store utslag dersom man studerer prosentvis endring. Det er viktig å være forsiktig ved tolkning av slike små tall og endringer i disse.

Det tas forbehold med hensyn til mangelfull rapportering og etterslep i rapporteringen.

På grunn av etterslep i rapporteringen av ulykker til DSB vil tall for 2016 først bli publisert i slutten av februar/begynnelsen av mars.

>> Åpne statistikkbanken

Nyheter


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Vi vil gjerne vite hva du lette etter, slik at vi kan forbedre oss.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss!