Nyhetsbrev uke 19: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

>> Nyhetsbrev uke 19 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Status bosetting
Nå kan du se hvilke kommuner som har bosatt flyktninger og hvor mange som er bosatt. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) oppdaterer daglig tallene på bosettingen av flyktninger i Norge - nå også på kommunenivå.
Bosettingstall 2022

Webinar
18. mai inviterer IMDi til webinar for ansatte i kommuner, NAV, frivilligheten og alle andre som er involvert i arbeidet med fordrevne fra Ukraina, som er innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse.
Flyktninger fra Ukraina - hva trenger de fra kommuner og frivillighet når de kommer?

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Kommunenes vedtak om bosetting av flyktninger i 2022
På denne siden finner du nøkkeltall og en oppdatert oversikt over kommuners vedtak om bosetting per 29. april 2022.
Les mer her

HELSEDIREKTORATET

Informasjon til fastlegar og andre helseaktørar om finansiering av helsetenester for asylsøkarar
Helfo har oppdatert Informasjon til helseaktørar om rettar for og finansiering av helsetenester for asylsøkarar.
Finansiering av helsetenester for asylsøkjarar i Noreg - Helfo - for helseaktørar

Fastlege for flyktningar som bur privat
Helfo har no publisert informasjon og søknadsskjema på helsenoreg.no som gjer det mogleg for flyktningar som bur privat (AMOT) å søke om å få fastlege.
Rett til fastlege

Psykososial støtte og oppfølging
Vi minner om vebbinaret 24. mai kl. 15 - 16. Vebbinaret tar for seg korleis kommunar, gjennom barnehagar, skular, helse- og støttetenester, kan bidra til å trygge kvardagen for barn, unge, foreldra deira eller følge-personar. Vebbinaret går inn på korleis vi kan avdekke behov og kva ressursar som er tilgjengeleg.
Psykososial støtte og oppfølging til barn, unge og familier som har flyktet fra Ukraina

MATTILSYNET

Kjæledyr fra Ukraina
Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyr som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette gjør vi for å minimere risikoen for spredning av dødelige sykdommer, som rabies, til mennesker og dyr her til lands. Mattilsynet ber om at alle som tar imot ukrainske flyktninger med dyr, forsikrer seg om at dyrene er registrert og kontrollert av Mattilsynet. På mattilsynet.no finner du mer informasjon om dette på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk:
Kjæledyr fra Ukraina

Annen relevant informasjon fra Mattilsynet
På mattilsynet.no finner du også informasjon og råd om matproduksjon og -servering, drikkevann, eksport, import og atomberedskap:
Konsekvenser av krigen i Ukraina