Produkter og forbrukertjenester


Forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om produkter og forbrukertjenester.

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) finner du på lovdata.no. Her er også EØS-vareloven , Brann- og eksplosjonsvernloven og Eltilsynsloven.

Maskiner til privat bruk

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.