Elektriske anlegg og elektrisk utstyr


Nyttig informasjon og verktøy du trenger for å forstå, bruke og følge regelverket i din arbeidshverdag.

På Lovdata finner du hele "Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven)".