Nyhetsbrev uke 13: 2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev 30. mars 2023 (PDF)

HELSEDIREKTORATET

Tilbod om screening av hørsel til barn som er fødde i utlandet
Helsedirektoratet har oppdatert rettleiaren "Helseundersøkelser av asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente" med informasjon om tilbod om screening av hørsel til barn som er fødde i utlandet. Alle nyfødde skal få tilbod om screening undersøking av hørsel, og nyfødde skal få tilbod sjølv om fødselen fann stad i utlandet. Barn som er fødd i utlandet kan vere asylsøkjarar, flyktningar, familiegjenforeina, utanlandsadopterte og andre grupper. Alle nyfødde >34 vekers gestasjonsalder bør bli screenet i løpet av 24–72 timar etter fødsel. Dersom screening av hørsel ikkje er gjennomført, skal den nyfødde få tilbod om dette snarast mogleg.
>> Les meir her

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.
>> Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger
Her kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også status på hvor mange personer kommunene har vedtatt å bosette.
>> Bosettingstall 2023

ARBEIDSTILSYNET

Vold og trusler i skolen er et arbeidsmiljøproblem1 av 4 lærere på grunnskolen har opplevd vold og trusler. Det viser forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Skoleansatte er en av de mest utsatte yrkesgruppene. I løpet av tolv år som lærer har vold og trusler blitt en del av arbeidshverdagen til Morten. Ungdomsskolelæreren forteller at han har opplevd å bli slått, sparket og dyttet av elever. Han har også blitt truet med både juling og våpen, og fått dødstrusler mot seg selv og familien. 
>> Reportasje: – Jeg har opplevd vold og trusler på jobb opptil flere ganger

Webinar: Hvordan kan vi forebygge vold og trusler i skolen?
I 2017 år trådte nye bestemmelser om vold og trusler på jobb i kraft. Regelverket stiller tydelige krav til at arbeidsgiver skal forebygge og følge opp vold og trusler slik ansatte skal ha en trygg arbeidshverdag.  I Arbeidstilsynets webinar «Hvordan kan vi forebygge vold og trusler i skolen?», får du vite hva arbeidsmiljøloven krever av forebygging, og hvordan det kan gjøres i praksis. Webinaret 27. april kl. 14.00 til 15:00 er gratis og åpent for alle. Påmeldingfrist er 26. april kl. 12:00.
>> Mer informasjon og påmelding

Andre relevante webinar:
>> 20. april: Elevene har det best når lærerne trives
>> 10. mai: Skoleansatte skal ikke stå alene med belastningene

Veiledning og informasjon på flere språk
Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i alt regelverk som Arbeidstilsynet forvalter. Som utenlandsk arbeidstaker kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har. Arbeidstilsynet har derfor utviklet veiledningssider om arbeidstakers rettigheter og plikter på flere språk. Der finner du viktig informasjon om blant annet minstelønn, arbeidstid, arbeidskontrakt og varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg til norsk, tilbyr vi også svar på skriftlige henvendelser på engelsk, rumensk, litauisk, russisk og polsk.

| Norsk | Engelsk | Bulgarsk |  Estisk |  Litauisk |  Rumensk | Polsk | Russisk | Ukrainsk |

Still spørsmål og rapporter kritikkverdige forhold
Arbeidstilsynet oppfordrer utenlandske arbeidstakere til å ta kontakt med oss dersom de ikke får det de har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De kan ringe Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon (+47) 73 19 97 00 eller oppsøke Arbeidstilsynets rådgivere på servicesenteret for utenlandske arbeidstakere.  Dersom arbeidstakerne ikke trenger veiledning, men vil tipse eller varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold, bruker man tipsskjemaet vårt.
>> Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
>> Tipsskjema for kritikkverdige forhold