Nyhetsbrev uke 7:2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 7 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Kompetansehevende samlinger: Samarbeid om Introduksjonsprogram

IMDi inviterer deg som er programrådgiver eller leder i kommunene i Rogaland til en kompetansehevende samling 15.-16. mars om introduksjonsprogrammet. Her vil du få en innføring i integreringsloven og samarbeid med sentrale aktører som NAV og fylkeskommunen.
Mer informasjon og påmelding

Fagkonferansen om bosetting av flyktninger

IMDi inviterer alle landets kommuner til fagkonferanse 20.-21. mars om bosetting av flyktninger. Her vil du få faglig påfyll og rom for erfaringsutveksling om sentrale temaer.
Mer informasjon og påmelding

Veileder for offentlig informasjon til personer med innvandrerbakgrunn

Kjenn de du snakker til og involver målgruppen, er noen av rådene i en nylig utgitt veileder fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Veilederen er digital og tilgjengelig på IMDis nettsider sammen med en plakat og skal bidra til å styrke det offentliges kommunikasjon med personer med innvandrerbakgrunn, noe pandemien og flyktningkrisen har vist oss viktigheten av.
Veilederen finner du her

Kommunene bes sjekke status over bosatte i 2022

IMDi opplever at det kan oppstå avvik mellom kommunenes bosettingstall og det som er registrert i IMDinett. For å sikre at alle som ble bosatt i 2022 også er riktig registrert, ber vi kommunene sjekke antall bosatte i IMDinett.
Mer informasjon

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina

På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger

Daglig kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2023

 

ARBEIDSTILSYNET

Krav til fysisk arbeidsmiljø i brannstasjonar

Tilsette ved brannstasjonar blir utsette for arbeidsmiljøfaktorar som kan føre til blant anna kreft. Ved brannstasjonar skal derfor dei fysiske forholda gi vern mot forureining frå brannrøyk, helsefarlege kjemikaliar og biologiske faktorar. Arbeidsgivar må legge til rette for at arbeidstakarane har tilstrekkeleg vern frå alarmen går til arbeidet er slutt. Dette stiller mellom anna krav til gode rutinar i samband med sløkkearbeid, ettersløkking, transport tilbake til brannstasjonen, personleg reingjering og vask og kontroll av utstyr.
Les meir om krav til brannstasjonar

Trøtte og slitne brøytemannskap kan gi alvorlige ulykke

Mange jobber lange dager for å brøyte, salte og strø veiene våre. Vintervedlikehold av veier kan medføre uforutsigbare og krevende arbeidsforhold. Med jevne mellomrom skriver media om mannskaper som jobber mer enn loven tillater for å brøyte og sikre offentlig vei. Når Arbeidstilsynet avdekker grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene kan det medføre gebyr eller anmeldelse. Arbeidstakerne skal som hovedregel ha 11 timer sammenhengende arbeidsfri per døgn og 35 timer sammenhengende arbeidsfri per uke.
Les saken her

Veiledning og informasjon på flere språk

Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i alt regelverk som Arbeidstilsynet forvalter. Som utenlandsk arbeidstaker kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har. Arbeidstilsynet har derfor utviklet veiledningssider om arbeidstakers rettigheter og plikter på flere språk. Der finner du viktig informasjon om blant annet minstelønn, arbeidstid, arbeidskontrakt og varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg til norsk, tilbyr vi også svar på skriftlige henvendelser på engelsk, rumensk, litauisk, russisk og polsk.
Norsk | Engelsk | BulgarskEstiskLitauiskRumensk | Polsk | Russisk | Ukrainsk

Still spørsmål og rapporter kritikkverdige forhold

Arbeidstilsynet oppfordrer utenlandske arbeidstakere til å ta kontakt med oss dersom de ikke får det de har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De kan ringe Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon (+47) 73 19 97 00 eller oppsøke Arbeidstilsynets rådgivere på servicesenteret for utenlandske arbeidstakere.  Dersom arbeidstakerne ikke trenger veiledning, men vil tipse eller varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold, bruker man tipsskjemaet vårt.
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Tipsskjema for kritikkverdige forhold