Publikasjoner og bibliotek

I tillegg til eigne publikasjonar og trykksaker har vi ei stor biblioteksamling med dokument og tidsskrift som dekkjer alle fagområda til DSB. Du kan også abonnere på det elektroniske nyheitsarkivet vårt.

Abonner på nyheiter

Legg inn e-postadressa din øvst på denne sida for å kunne melde deg på abonnementsordninga vår. Ved å abonnere får du tilsendt nyheiter som blir publiserte på:  https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/

Publikasjonar

Rettleiing til forskriftene ligg i digitalt format, sortert etter tema, på regelverkssidene. Her finn du også rettleiarar, handbøker og informasjonsmateriale i PDF-format, men desse publikasjonane er i tillegg samla på ein eiga side, på same måte som rapportar og evalueringar.

>> Rettleiarar, handbøker og informasjonsmateriale

>> Rapportar og evalueringar

>> Nyheitsbladet Elsikkerhet

>> Magasinet Samfunnssikkerhet 

>> Nyheitsbrev samlokalisering av 110 og 112-sentralene

Bibliotek

Biblioteket har ei samling på rundt 8000 registrerte dokument og i underkant av 200 laupande tidsskriftabonnement. Samlinga dekkjer alle fagområda til DSB. Biblioteket er primært mynta på tilsette i DSB, men det blir òg lånt ut til skular, institusjonar og privatpersonar.

>> Her kan du søkje i bibliotekbasen til DSB (blir opna i nytt vindauge)

Ta kontakt med bibliotek@dsb.no dersom du har spørsmål