Nyhetsbrev uke 24: 2023

Nyhetsbrev 8. juni 2023 DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 24 (PDF)

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Nødvarsel på mobil
Onsdag 14. juni kl. 12:00 ble Nødvarsel på mobil testet nasjonalt samtidig med Sivilforsvarets halvårlige test av tyfonene. Det er første gang Nødvarsel er testet ut mot befolkningen i så stor skala. Testen ble gjennomført for å gjøre befolkningen kjent med systemet og for å sjekke at det fungerte som det skulle. Foreløpige analyser viser at testen teknisk sett har vært vellykket, det vil si at Nødvarsel ble sendt ut slik det skulle. Dermed ser det ut til at årsaken til at noen ikke har fått varselet, kan knyttes til ulike forhold ved mobiltelefonene. Det må vi nå undersøke nærmere. Vi har bedt om tilbakemeldinger fra publikum og allerede fått inn over 100.000 svar, noe vi er veldig takknemlige for. Nå skal vi gå igjennom og systematisere disse for å se om det er noe som utpeker seg. Vi har også en del egne test-data som vi skal gå igjennom og se opp mot tilbakemeldingene fra publikum.

>> Her kan du lese mer om Nødvarsel på mobil

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)

Koronasertifikatet legges ned 30. juni
EUs koronasertifikat legges ned og fjernes fra Helsenorge 30. juni 2023. Grunnen er at EUs forordning om koronasertifikat blir opphevet denne datoen. De fleste land krever ikke lenger dokumentasjon på koronavaksine for innreise.

>> Les mer her

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET

Informasjon til ukrainske flyktninger på nytt nettsted
1. juni ble nettstedet «Ny i Norge» lansert. Her skal nyankomne ukrainske flyktninger finne informasjon de trenger for å registrere seg, søke om opphold og begynne livet sitt i Norge. Nettstedet eies av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og er laget i samarbeid med andre offentlige aktører.

>>Nettstedet finner du på:www.nyinorge.no.

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.

>> Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger
Her kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også status på hvor mange personer kommunene har vedtatt å bosette.

>> Bosettingstall 2023