Nyhetsbrev uke 40: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen og atomberedskapen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 40 (PDF)

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Norges visumfasiliteringsavtale med Russland
Fra 22. september 2022 er Norges visumfasiliteringsavtale med Russland (Lovdata) midlertidig opphevet. Det betyr at ordinære regler om dokumentasjon, flerreisevisum, gebyr og saksbehandlingstid også gjelder for russiske borgere. De forenklede reglene i visumfasiliteringsvtalen vil ikke gjelde så lenge avtalen er opphevet.
Les mer om lettelsene som er opphevet på Udi.no

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Hvor mange flyktninger er bosatt i din kommune?
I den daglige oversikten over hvordan det går med bosettingen har vi nå inkludert tall for hvor mange flyktninger kommunen ble anmodet om å ta imot i 2022, og hvor mange flyktninger kommunene gjorde vedtak om å bosette i 2022. Tallene vise, som tidligere, både hvor mange personer som er blitt bosatt til nå og hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2022

Opptak av webinar om bosetting av flyktninger
14. september avholdt IMDi webinar om bosetting av flyktninger. Tema var status i bosettingsarbeid, innføring om overføringsflyktninger og hvor informasjon fins på imdi.no.
Nå kan du se webinaret i opptak

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Tolkekonferansen 2022 - hvordan lykkes med tolkeloven
IMDi inviterer til en markering av ett år med tolkeloven. Under konferansen vil vi se på temaer knyttet til tolking i offentlig sektor. Vi vil få høre norske og internasjonale innledere, i plenum og i parallelle sesjoner. Gjennom foredrag, paneldebatter og fagverksteder ønsker vi at Tolkekonferansen 2022 skal inspirere til erfaringsutveksling, refleksjon og diskusjon på tvers av ulike faggrupper. Frist for påmelding er 31. oktober 2022. Les mer her