Nyhetsbrev uke 42: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen og atomberedskapen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyehtsbrev uke 42 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Effekter av rasisme og diskriminering på integrering i arbeidslivet
På oppdrag fra IMDi har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) laget en rapport om effekter av rasisme og diskriminering på integrering i arbeidslivet. Rapporten er del av et større prosjekt.
Les mer her

Snart 30 000 flyktninger bosatt
Siden krigen i Ukraina brøt ut i februar har over 28 300 flyktninger blitt bosatt eller er på vei til å bli bosatt.
Rekordmange bosatte

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På IMDis nettsider fins samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina