Nyhetsbrev uke 25: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 25 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Introduksjonsprogram for flyktninger med midlertidig kollektiv beskyttelse
Fagressurs for introduksjonsprogrammet har vi samlet faglige anbefalinger om hvordan kommunene kan bygge gode kvalifiseringsløp for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse.
Fleksibelt hurtigspor

Nå kan kommunen melde inn personer med tilknytning til kommunen før de har fått innvilget oppholdstillatelse
Gjennom funksjonen "Innmeldinger" i IMDinett kan kommunene nå melde inn personer som har tilknytning til kommunen. Tilknytningen vil da bli synlig for IMDi i bosettingsarbeidet. IMDi vil fordele flyktninger først etter at de har fått innvilget oppholdstillatelse.
Se brukerveiledning

Endringer i NIR som følge av fordrevne fra Ukraina
Midlertidige regler for fordrevne fra Ukraina er nå vedtatt, og integreringsloven har fått et nytt kapittel 6A. IMDi jobber med å gjøre nødvendige tilpasninger slik at Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR) gir grunnleggende systemstøtte for det midlertidige regelverket i integreringsloven.
Les mer her

Nedlastbare vedtaksmaler etter integreringslovens kapittel 6A
På imdi.no finner du nå nedlastbare vedtaksmaler om introduksjonsprogram og om opplæring i norsk etter midlertidige regler for fordrevne fra Ukraina. 
Malene finnes på både bokmål og nynorsk

Webinar: Tilskudd - status, nyheter og praktisk informasjon
15. juni inviterte IMDi kommunenes saksbehandlere til webinar om tilskuddsordningene i IMDi Tilskudd.
Gikk du glipp av webinaret? Nå kan du se hele sendingen i opptak.

Kommunenes vedtak om bosetting av flyktninger i 2022
På denne siden finner du nøkkeltall og en oppdatert oversikt over kommuners vedtak om bosetting per 21. juni 2022. 
Les mer her

Hvor mange flyktninger er bosatt i din kommune? Vi minner om at du daglig kan følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2022

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Her finner du den samlede informasjonen