Nyhetsbrev uke 23: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

>> Nyhetsbrev uke 23 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Slik foregår bosettingen av flyktninger
På denne siden finner du visuelle framstillinger av hvordan bosettingen av flyktninger foregår – i fem ulike bosettingsprosesser. Her har du også mulighet til å laste ned både stående og liggende versjoner av prosessene.

Veileder om bruk av fleksibelt hurtigspor i introduksjonsprogrammet
Fleksibelt hurtigspor i introduksjonsprogrammet skal sørge for at flyktninger som kommer til Norge raskt kan ta i bruk kompetanse som er etterspurt på det norske arbeidsmarkedet. IMDi har i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet utviklet veiledning om bruk av fleksibelt hurtigspor i introduksjonsprogrammet. Veiledningen, som er publisert på Fagressurs for introduksjonsprogrammet, er rettet mot arbeidsgivere, kommuner og NAV.

Webinar: Hva betyr de midlertidige endringene i integreringsloven for kommunens arbeid med fordrevne fra Ukraina?
IMDi inviterer til webinar den 14. juni for ansatte i kommuner, NAV, arbeidsgivere og andre som er involvert i arbeidet med kvalifisering av fordrevne fra Ukraina.

Hvor mange flyktninger er bosatt i din kommune?
Her kan du se hvilke kommuner som har bosatt flyktninger, hvor mange som er bosatt og hvor mange kommunen har avtalt å bosette, der bosettingen vil finne sted i nær framtid. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) oppdaterer daglig tallene på bosettingen av flyktninger i Norge – nå også på kommunenivå.

Kommunene må huske å registrere bosatte flyktninger i IMDinett
IMDi minner om at kommunen selv må registrere bosetting og bosettingsdato for personer
som ikke bor i mottak, men som bor privat eller har hatt AMOT-avtale med UDI før bosetting.

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.


STATENS SIVILRETTSFORVALTNING

Tirsdag 21. juni arrangerer vi i Statens sivilrettsforvaltning webinar sammen med Statsforvalteren i Oslo og Viken rundt representantordningen for enslige mindreårige asylsøkere.

Webinaret tar for seg representantens rolle og utfordringer i møter med frivilligheten og det offentlige, og kan passe for personer fra velferdssektoren, kommune, barnevern, bofellesskap, fosterhjem, helsesøstre, soler, miljøterapeuter, barnehager, idrettslag, ungdomsklubber eller andre som møter på enslige mindreårige asylsøkere og deres representanter gjennom sitt daglige virke.

Tid: Tirsdag 21. juni kl 09:00-10:00
Sted: Digitalt
Påmelding: Påmeldingsskjema