Nyhetsbrev uke 23: 2023

Nyhetsbrev 8. juni 2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 23 (PDF)

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Informasjon om Nødvarsel og varslingsprøve
Oppdatert informasjon om Nødvarsel er nå sendt ut til statsforvalterne, kommuner, sivilforsvarsdistrikter og øvrige samarbeidspartnere. Denne uken ble det for øvrig gjennomført en vellykket teknisk test av Nødvarsel på mobil. Det er ikke rapportert om problemer i systemene hos Everbridge (leverandør) eller hos mobiloperatørene.
>> Mer om testen og Nødvarsel

Egenberedskapsuka 2023 arrangeres i uke 44
30. oktober - 5. november inviteres alle kommuner og statsforvaltere til å arrangere kampanjen Egenberedskapsuka. Kampanjer om egenberedskap har blitt arrangert siden 2018, og hovedbudskapet er at alle husstander bør være i stand til å klare seg selv i noen dager ved hendelser og kriser der man mister tilgangen på viktige varer og tjenester. Mer informasjon om årets kampanje kommer i juni.
>> Les mer om Egenberedskapsuka

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)

Koronasertifikatet legges ned 30. juni
EUs koronasertifikat legges ned og fjernes fra Helsenorge 30. juni 2023. Grunnen er at Eus forordning om koronasertifikat blir opphevet denne datoen. De fleste land krever ikke lenger dokumentasjon på koronavaksine for innreise.
>> Les mer her

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner – og til flyktningene selv.
>> Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger
Her kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt – for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også status på hvor mange personer kommunene har vedtatt å bosette.
>> Bosettingstall 2023

Samleside med informasjon om å fremskaffe boliger til flyktninger
IMDi og Husbanken har hatt et godt samarbeid knyttet til å få samlet informasjon for kommunene knyttet til å fremskaffe boliger til flyktninger. Husbanken har etablert en nettside som gir informasjon om relevante økonomiske virkemidler som Husbanken forvalter, og lenker til nettsteder til hjelp for kommunen.
>> Boliger til flyktninger

Flere positive til bosetting av flyktninger i egen kommune
Flere ønsker at hjemkommunen deres skal bosette flere flyktninger, enn før krigen i Ukraina brøt ut, viser en ny undersøkelse. I november 2021 var det 44 prosent som ønsket dette. I mars 2023 hadde denne andelen økt til 58 prosent.
>> Les mer her

ARBEIDSTILSYNET

Kampanje rettet mot ukrainere i Norge
Arbeidstilsynet er i gang med en kampanje i sosiale medier rettet mot ukrainske arbeidstakere i Norge. Vi har laget fem filmer om viktige temaer i arbeidslivet. Hensikten er å styrke utenlandske arbeidstakeres kunnskap om rettigheter og plikter i eget arbeidsforhold. Hovedbudskapene våre er:

  • I Norge har du krav på minstelønn i noen bransjer
  • Når du jobber i Norge, har du alltid krav på en skriftlig arbeidsavtale
  • Som arbeidstaker i Norge har du alltid krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe
  • Som arbeidstaker i Norge har du rett på et forsvarlig arbeidsmiljø
  • Ta kontakt med Arbeidstilsynet dersom du ikke får det du har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen din

Hjelp oss gjerne med å spre våre viktige budskap til ukrainske arbeidstakere i Norge! Kampanjefilmene går på Facebook og Instagram i løpet av juni.

>> Arbeidstilsynets veiledning og informasjon på ukrainsk (knowyourrights.no)

Arbeidstilsynets råd til offentlige oppdragsgivere
Arbeidstilsynet har nå startet årets tilsyn med offentlige oppdragsgivere. Her er våre råd til offentlige oppdragsgivere om hvordan følge opp lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter, noe som kan bidra til mindre arbeidskriminalitet og sosial dumping:

  • Bruk læringsressursene og maler hos DFØ (e-læring og veileder). Vi har bistått med innhold.
  • Velg ut kontraktene der det er høyest risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår.
  • Ta stikkprøver. Du trenger ikke kontrollere opplysninger for alle ansatte.
  • Knytt til deg og bruk ansatte fra HR/personal i egen virksomhet ved gjennomgang av lønnsslipper og timeregistrering. De er vante med å gå gjennom dette på det detaljnivået som kreves.

Sjekk ut DFØs veileder og e-læringskurs om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Veiledning og informasjon på flere språk
Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i alt regelverk som Arbeidstilsynet forvalter. Som utenlandsk arbeidstaker kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har. Arbeidstilsynet har derfor utviklet veiledningssider om arbeidstakers rettigheter og plikter på flere språk. Der finner du viktig informasjon om blant annet minstelønn, arbeidstid, arbeidskontrakt og varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg til norsk, tilbyr vi også svar på skriftlige henvendelser på engelsk, rumensk, litauisk, russisk og polsk.

Norsk | Engelsk | Bulgarsk |  Estisk |  Litauisk |  Rumensk | Polsk | Russisk | Ukrainsk

Still spørsmål og rapporter kritikkverdige forhold
Arbeidstilsynet oppfordrer utenlandske arbeidstakere til å ta kontakt med oss dersom de ikke får det de har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De kan ringe Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon (+47) 73 19 97 00 eller oppsøke Arbeidstilsynets rådgivere på servicesenteret for utenlandske arbeidstakere. Dersom arbeidstakerne ikke trenger veiledning, men vil tipse eller varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold, bruker man tipsskjemaet vårt.
>> Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
>> Tipsskjema for kritikkverdige forhold