Nyhetsbrev uke 4:2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 4 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Kompensasjonsordning for ubenyttede vedtaksplasser i kommunene

I 2022 ble alle landets kommuner bedt om å ta imot et stort antall flyktninger. Kommunene som stilte til rådighet bosettingsplasser (med utgangspunkt i anmodningstallene) i 2022, og som ikke fikk benyttet plassene, kan nå søke om å få kompensasjon. Fristen er 15. februar 2023.
Mer om ordningen

Ny kompetansepakke er lansert

IMDi har utviklet digitale kompetansepakker med ulike tema rettet mot programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Kompetansepakkene finner du på Fagressurs for introduksjonsprogrammet.
Her finner du kompetansepakkene

Slik går det med bosetting av flyktninger

Daglig kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2023

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina

På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.
Flykninger fra Ukraina

UTLEDNINGSDIREKTORATET (UDI)

Forlengelse av midlertidig kollektiv beskyttelse

Personer som har fått kollektiv beskyttelse knyttet til situasjonen i Ukraina, vil automatisk få forlenget oppholdstillatelsen sin når den løper ut. De trenger ikke å gjøre noe selv for å forlenge den, og de vil få et nytt oppholdskort i postkassen sin. Den nye tillatelsen vil være gyldig i ett år fra utløpet av den forrige. Det følger av endring i utlendingsforskriften § 7-5a. UDI jobber nå med å etablere arbeidsprosessen som er nødvendig for at dette skal være brukervennlig og effektivt for forvaltningen.
Mer informasjon ligger her

Digitalt brukermøte

19. januar arrangerte UDI et digitalt informasjonsmøte for personer som har fått beskjed om at de ikke faller inn under ordningen for kollektiv beskyttelse. Møtet ble tolket på ukrainsk og vi svarte på spørsmål på norsk, ukrainsk og russisk. Vi fikk svært mange spørsmål og vi rakk ikke å besvare alle, men vi fikk mye innsikt i hva brukerne våre trenger av informasjon og vil bruke denne innsikten når vi oppdaterer udi.no og legger ut mer informasjon på Facebook.com/udiUkraina.
Se opptak av møtet her

POLITIDIREKTORATET (POD)

Bestill pass i god tid Politiet oppfordrer folk til å være ute i god tid for å bestille time til pass og nasjonalt ID-kort. Det ventes at mange har behov for nytt pass i år og at det kan bli kø. Politiet har ledig kapasitet på passtimer nå tidlig på året.
Bidra gjerne til å spre dette

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Befolkningskampanje

1. februar starter en nasjonal befolkningskampanje om Nødvarsel. Det overordnede budskapet i kampanjen er: Nå kommer Nødvarsel på mobil. Det betyr at om noe skulle skje, så kan myndighetene varsle deg der du er.
Nødvarsel på mobil

Foredrag om digital sikkerhet

DSB minner om foredraget om digital sikkerhet med fagdirektør Roar Thon i NSM. Foredraget er onsdag 1. februar kl. 1230 til 1315. Med økt digitalisering kommer også økte trusler og risiko. Den spente utenrikspolitiske situasjonen i Europa hjelper heller ikke til. Våre digitale sårbarheter blir unyttet av nasjonalstater, kriminelle og andre interesser. Økt kompetanse om sikkerhetssituasjonen på alle plan i samfunnet er nødvendig.
Bruk denne lenken for å se foredraget (Passord: 9382)