Nyhetsbrev uke 50: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen og atomberedskapen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 50 (PDF)

Dette er det siste nyhetsbrevet vi sender ut før jul. Kommunikasjonsavdelingen i DSB ønsker alle en riktig god jul og en trygg nyttårsaften!

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Den første kompetansepakken er lansert
IMDi lanserer nå den første digitale kompetansepakken til bruk for programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Denne kompetansepakken er den første i rekken, og flere kompetansepakker vil bli publisert i starten av 2023. Kompetansepakken som nå lanseres heter «Juridisk kompetanse», og har programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet som målgruppe.
Her finner du kompetansepakken

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Bosettingstall 2022
Vi minner om at du daglig kan følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå. Bosettingstall 2022

HELSEDIREKTORATET

Samtykkeskjema for jod-tablettar er omsett til ukrainsk og engelsk
Helsedirektoratet har no laga samtykkeskjema for utdeling av jodtablettar ved atomulykker på engelsk og ukrainsk. Det er viktig at den norske samtykketeksten står på same ark som den omsette teksten slik at det er klart for den som skal handsame skjemaet kva det er gjeve, eller ikkje gjeve, samtykke til.
Skjema: Jodtablettar til kommunene

POLITIDIREKTORATET (POD)

Slik søker ukrainske borgere kollektiv beskyttelse i Norge
Informasjon til ukrainske borgere som kommer til Norge, om hvordan de registrerer seg hos politiet for å søke om kollektiv beskyttelse, er oppdatert.
Les mer på politiets nettsider