Nyhetsbrev uke 43: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen og atomberedskapen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 43 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Rapportlansering: Ukrainske flyktningers møte med Norge
IMDi og UDI lanserer rapport og inviterer til et arrangement 31. oktober om den første store undersøkelsen av ukrainske flyktningers egne erfaringer, og gir oss viktig kunnskap i arbeidet med å ta imot og integrere flyktninger. Forskerne fra Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR) ved OsloMet har innhentet informasjon fra ukrainske flyktninger i Norge. De har også intervjuet personell som har vært i nær kontakt med ukrainske flyktninger etter ankomst. Arrangementet er gratis og det vil også bli strømmet via IMDis nettsider.
Mer informasjon finner du her

Rapportlansering: Har vi mange nok tolker til flyktningene fra Ukraina?
IMDi har gjennomført en kartlegging av kapasiteten og tilgjengeligheten blant tolkene i Nasjonalt tolkeregister i forbindelse med flyktningankomstene fra Ukraina våren 2022.
Rapporten ligger tilgjengelig på IMDis nettsider

Bosettingstall 2022
På IMDis nettsider finner du en samlet oversikt over bosettingstall totalt og fra Ukraina på nasjonalt nivå, fylkesnivå og kommune.
Bosettingstall 2022

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På IMDis nettsider fins samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Kurs og arrangementer
IMDi arrangerer kurs og konferanser og oversikt over disse finner du på IMDis nettsider.
Les mer her

UTDANNINGSDIREKTORATET

Læremidler og pedagogisk barnehagemateriell
Utdanningsdirektoratet har publisert en oversikt over læremidler og pedagogisk barnehagemateriell som er oversatt til ukrainsk. Oversikten er ikke komplett ennå, men fylles på etter hvert som læremidlene blir klare.
Se oversikten her