Nyhetsbrev uke 11: 2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev 16. mars 2023 (pdf)

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Drift av asylmottak

Etter jevnt økte ankomster til Norge har UDI behov for å øke sin samlede kapasitet av mottaksplasser gjennom å lyse ut konkurranser for drift av asylmottak i landets fem ulike geografiske regioner.

Se utlysningen her

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina

På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger

Her kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også status på hvor mange personer kommunene har vedtatt å bosette.
Bosettingstall 2023

ARBEIDSTILSYNET

Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i alt regelverk som Arbeidstilsynet forvalter. Som utenlandsk arbeidstaker kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har. Arbeidstilsynet har derfor utviklet veiledningssider om arbeidstakers rettigheter og plikter på flere språk. Der finner du viktig informasjon om blant annet minstelønn, arbeidstid, arbeidskontrakt og varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg til norsk, tilbyr vi også svar på skriftlige henvendelser på engelsk, rumensk, litauisk, russisk og polsk.

Still spørsmål og rapporter kritikkverdige forhold

Arbeidstilsynet oppfordrer utenlandske arbeidstakere til å ta kontakt med oss dersom de ikke får det de har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De kan ringe Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon (+47) 73 19 97 00 eller oppsøke Arbeidstilsynets rådgivere på servicesenteret for utenlandske arbeidstakere.

Dersom arbeidstakerne ikke trenger veiledning, men vil tipse eller varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold, bruker man tipsskjemaet vårt.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Tipsskjema for kritikkverdige forhold

Helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Det er manglende kunnskap om eksplosjonsfare i virksomheter som produserer eller bruker brennbare stoffer. Dette er erfaringer Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet har gjort seg gjennom revisjoner, tilsyn og ulykkesoppfølging. De tre myndighetene har derfor lagt kommentarer til forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer.

Forskriften regulerer arbeidet med å systematisk kartlegge og forebygge risiko, og gjelder også offentlige og private virksomheter som eier og/eller drifter anlegg der det kan oppstå eksplosiv atmosfære, men der arbeidstakere ikke er til stede kontinuerlig. Slike anlegg kan omfatte prosesser som er fjernstyrt fra kontrollrom eller kontrollsenter, for eksempel fjernvarmeanlegg, deponier eller tankanlegg.

De nye kommentarene kan leses her