Nyhetsbrev uke 5:2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 5 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Kompensasjonsordning for ubenyttede vedtaksplasser i kommunene

I 2022 ble alle landets kommuner bedt om å ta imot et stort antall flyktninger. Kommunene som stilte til rådighet bosettingsplasser (med utgangspunkt i anmodningstallene) i 2022, og som ikke fikk benyttet plassene, kan nå søke om å få kompensasjon. Fristen er 15. februar 2023.
Mer om ordningen

Ny kompetansepakke er lansert

IMDi har utviklet digitale kompetansepakker med ulike tema rettet mot programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Kompetansepakkene finner du på Fagressurs for introduksjonsprogrammet. Her finner du kompetansepakkene

Slik går det med bosetting av flyktninger

Daglig kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2023

UTLEDNINGSDIREKTORATET (UDI)

Forlengelse av midlertidig kollektiv beskyttelse

UDI gjentar informasjon om at Regjeringen har bestemt at ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse for flyktninger fra Ukraina skal fortsette, og de som allerede har tillatelse etter ordningen får denne automatisk forlenget i ett år. UDI viser til følgende linker der detaljert informasjon ligger. Det understrekes blant annet at søkere må sørge for at navnet står på postkassen deres - også barnas navn og at UDI har oppdatert adresse. Oppdatert informasjon ligger på udi.no.
Informasjon til flyktninger fra Ukraina
Informasjon om automatisk forlengelse av oppholdstillatelser

Over 6000 ukrainere har nå søkt om elektronisk ID

Til nå har over 6000 ukrainere søkt om e-ID for å tilgang til tjenester digitalt i Norge. Dette har vært et samarbeid mellom Digdir, Buypass og UDI siden april i fjor. Digdir har nå laget to informasjonsfilmer som forklarer enda bedre hva som er fordelene med å skaffe seg e-ID. Vi formidler nå informasjonsfilmene til ukrainere blant annet via vår Facebook-side, til asylmottak og akuttinnkvarteringer samt til kommuner og andre aktører.
Filmene kan sees på Digidir sin hjemmeside

HELSEDIREKTORATET

Webinar om avvergingsplikt og taushetsplikt ved mistanke om vold eller utnyttelse

Helsedirektoratet og Nasjonalt nettverk for arbeid mot menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene inviterer til webinar om avvergingsplikt og taushetsplikt for helsepersonell i situasjoner der det er mistanke om vold eller utnyttelse. Tid: 16. februar kl. 13.30-14.45. Webinaret vil belyse det juridiske rammeverket rundt avvergingsplikt og taushetsplikt, samt vise konkrete eksempler på hvordan helsepersonell skal reagere i situasjoner der det er mistanke om vold eller utnyttelse, og hvor helsepersonell kan søke råd. Det vil også være mulig å sende inn egne spørsmål. Webinaret er gratis, åpent for alle og krever ikke påmelding.
Mer informasjon finner du her
Arrangementet finnes også på Facebook

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Foredrag om digital sikkerhet

Her kan du se foredraget om digital sikkerhet med fagdirektør Roar Thon i NSM. Med økt digitalisering kommer også økte trusler og risiko. Den spente utenrikspolitiske situasjonen i Europa hjelper heller ikke til. Våre digitale sårbarheter blir unyttet av nasjonalstater, kriminelle og andre interesser. Økt kompetanse om sikkerhetssituasjonen på alle plan i samfunnet er nødvendig.
Sikkerhet i en usikker tid