Nyhetsbrev uke 36: Flyktningsituasjonen

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 36 (pdf)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Endringer i NIR som følge av fordrevne fra Ukraina
IMDi er nå i havn med å tilpasse NIR til det midlertidige regelverket for fordrevne fra Ukraina; nytt kapittel 6A etter integreringsloven. Se endringene her

Hvor mange flyktninger er bosatt i din kommune?
Vi minner om at du daglig kan følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Bosettingstall 2022

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina