Nyhetsbrev uke 46: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen og atomberedskapen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 46 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Kurs og arrangementer  IMDi arrangerer flere kurs og konferanser. Oversikt over disse finner du på IMDis nettsider.
Hold deg oppdatert her

Bosettingstall
På IMDis nettsider finner du en samlet oversikt over bosettingstall totalt og fra Ukraina på nasjonalt nivå, fylkesnivå og kommune.
Bosettingstall 2022

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På IMDis nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

HELSEDIREKTORATET  

Slik kan du snakke med barn og ungdommar om krig og frykt for atomulykker
Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress har laga råd til vaksne om korleis dei kan snakke med barn og unge som er urolege for krig og faren for radioaktive utslepp.
Råda finn du på Helsedirektoratets nettside
I mars i år hadde Bufdir, RVTS, eit webinar om samme tema