Nyhetsbrev uke 47: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen og atomberedskapen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 47 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Brukermedvirkning for nyankomne innvandrere i opplæring
Vi har fokus på nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i opplæring i norsk, samfunnskunnskap og introduksjonsprogram 2022.
Undersøkelsen holdes åpen til 21. desember 2022

Tolkekonferansen 2022 - hvordan lykkes med tolkeloven
IMDi markerer ett år med tolkeloven og inviterer til nasjonal konferanse på Clarion Hotel på Gardermoen 1. og 2. desember  Er du interessert i minoritetsspråkliges rettigheter?
Meld deg på nå!

Konferanse om mangfold i arbeidslivet 1. desember 
IMDi inviterer til konferanse om mangfold i arbeidslivet. Målgruppen er arbeidsgivere, HR og andre med interesse for økt mangfold i arbeidslivet. Konferansen er gratis. Påmelding innen 25.11.
Her kan du melde deg på

Kinn kommune fikk Bosettings- og integreringsprisen
Kinn kommune fikk prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Kommunene Kinn, Bodø, Haugesund, Rælingen og Vennesla var nominert til prisen.
Les mer her

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

30 000 vedtak
UDI har nå passert 30 000 vedtak om midlertidig kollektiv beskyttelse. Totalt er det mottatt ca. 33 000 søknader. (ingen lenke)