Nyhetsbrev uke 3:2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 3 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Holdninger til innvandring og integrering

Institutt for samfunnsforskning gjennomførte i løpet av 2022 tre tilleggsundersøkelser til Integreringsbarometeret. Formålet med undersøkelsene har vært å kartlegge mulige effekter på holdninger til innvandrere og integrering før og etter Russlands invasjon av Ukraina. Undersøkelsene finner du her

Søkerkonferanse 26. januar 2023

IMDi utlyser snart flere tilskuddsordninger og i den forbindelse arrangerer vi en digital søkerkonferanse for kommuner, fylkeskommuner, arbeidsgivere og frivillige organisasjoner som ønsker å søke om tilskudd.
Programmet og annen informasjon

Registrering av deltakelse i hurtigspor i NIR

Kommunene kan nå registrere deltakelse i hurtigspor i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Høye ankomster av fordrevne fra Ukraina, der en stor andel har relevant arbeidserfaring og kompetanse, gir forventning om at flere deltar i hurtigspor som del av sitt introduksjonsprogram.
Les mer her

Nominasjon til partssammensatt utvalg

Nå kan du nominere kandidater til et nytt partssammensatt utvalg som skal gir råd til IMDi i behandlingen av varsler om tolker, ved mistanke om brudd på tolkeloven.
Frist er innen 10. februar 2023

Forlenget svarfrist til 31. januar for nasjonal brukerundersøkelse

IMDi ønsker at flere deltakere i opplæring i norsk, samfunnsfag og introduksjonsprogram kan
besvare undersøkelsen som er tilgjengelig på 26 språk.
Mer informasjon finner du her

På leting etter trygghet: Integrering av LHBTIQ+ flyktninger i Norge

Mobbing og trakassering på mottak, mangel på skeivt nettverk, og utrygghet ved bruk av tolk kan være til hinder for integrering av flyktninger med LHBTIQ+- bakgrunn, viser ny rapport.
Les rapporten her

ARBEIDSTILSYNET

Arbeidstilsynet tilbyr veiledning på flere språk

Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i alt regelverk som Arbeidstilsynet forvalter. Nå tilbys også kontakt og veiledning på:
Engelsk, rumensk, litauisk, russisk og polsk.

Know your rights

Alle som jobber i Norge, har rett til et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Som utenlandsk arbeidstaker kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har. Arbeidstilsynet har derfor utvidet veiledningstilbudet med flere språk, for å gi bedre hjelp til arbeidstakere i Norge som ikke behersker norsk eller engelsk. Tilbudet er en videreføring av Arbeidstilsynets flerspråklige kampanje «Know Your Rights», som gir viktig informasjon om blant annet minstelønn, arbeidstid, kontrakt og varsling av kritikkverdige forhold.
Les mer på knowyourrights.no

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Foredrag om digital sikkerhet

DSB inviterer til foredrag om digitaltsikkerhet med fagdirektør Roar Thon i NSM. Foredraget er onsdag 1. februar kl. 1230 til 1315. Med økt digitalisering kommer også økte trusler og risiko. Den spente utenrikspolitiske situasjonen i Europa hjelper heller ikke til. Våre digitale sårbarheter blir unyttet av nasjonalstater, kriminelle og andre interesser. Økt kompetanse om sikkerhetssituasjonen på alle plan i samfunnet er nødvendig.
Bruk denne lenken for å se foredraget (Passord: 9382)