Nyhetsbrev 23. juni 2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Her kommer det siste nyhetsbrevet før sommeren.

Nyhetsbrev uke 25 (pdf)

KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET (KDD)

Boligdugnaden.no: Har du plass til overs?

For å gjøre det enklere for privatpersoner å leie ut bolig, er nettsiden www.boligdugnaden.no blitt lansert. Nettsiden er utviklet i et samarbeid mellom Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), Husleietvistutvalget (HTU) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Målet med Boligdugnaden.no er å få flere til å leie ut ledige leiligheter, hus og rom, og nettsiden kan være et godt verktøy for å avlaste kommunene, slik at boligeiere blir i stand til å gjøre en egenvurdering av det de vil leie ut, før de legger ut boligen til leie.

MATTILSYNET

Unntakene for kjæledyr fra Ukraina oppheves fra 1. juli

Norge og EU-landene har hatt flere unntak fra regelverket for kjæledyr som kommer med sin eier på flukt fra krigen i Ukraina. Disse unntakene har EU nå informert om at skal fjernes fra og med 1 juli, og dette vil også gjelde for Norge. Kjæledyr som kommer til Norge fra Ukraina må nå følge de vanlige dyrehelsekravene til ID-merking, rabiesvaksinasjon, blodprøve, bendelormbehandling og helseattest. Les mer her.

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)

Koronasertifikatet legges ned 30. juni

EUs koronasertifikat legges ned og fjernes fra Helsenorge 30. juni 2023. Grunnen er at EUs forordning om koronasertifikat blir opphevet denne datoen. De fleste land krever ikke lenger dokumentasjon på koronavaksine for innreise. Les mer her.

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET

Ny kompetansepakke er lansert

IMDI lanserer nå en ny digital kompetansepakke til bruk for programrådgivere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. Kompetansepakken heter «Godkjenning av utenlandsk utdanning». Kompetansepakken finnes her.

Fraværsregler for deltakere fra Ukraina med kollektiv beskyttelse

Informasjon om fravær i introduksjonsprogram for deltakere fra Ukraina med kollektiv beskyttelse. Informasjonen er på norsk, engelsk, ukrainsk og russisk. Last ned informasjon på de ulike språkene her.

Informasjon til ukrainske flyktninger på nytt nettsted

1. juni ble nettstedet «Ny i Norge» lansert. Her skal nyankomne ukrainske flyktninger finne informasjon de trenger for å registrere seg, søke om opphold og begynne livet sitt i Norge. Nettstedet eies av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og er laget i samarbeid med andre offentlige aktører. Nettstedet finner du på www.nyinorge.no.

Slik går det med bosetting av flyktninger

Her kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også status på hvor mange personer kommunene har vedtatt å bosette. Bosettingstall 2023.

ARBEIDSTILSYNET

Kampanje rettet mot ukrainere i Norge 

Arbeidstilsynet er i gang med en kampanje i sosiale medier rettet mot ukrainske arbeidstakere i Norge. Vi har laget fem filmer om viktige temaer i arbeidslivet. Hensikten er å styrke utenlandske arbeidstakeres kunnskap om rettigheter og plikter i eget arbeidsforhold. Hovedbudskapene våre er:

  • I Norge har du krav på minstelønn i noen bransjer
  • Når du jobber i Norge, har du alltid krav på en skriftlig arbeidsavtale
  • Som arbeidstaker i Norge har du alltid krav på å få vite når og hvor mye du skal jobbe
  • Som arbeidstaker i Norge har du rett på et forsvarlig arbeidsmiljø
  • Ta kontakt med Arbeidstilsynet dersom du ikke får det du har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen din

Hjelp oss gjerne med å spre våre viktige budskap til ukrainske arbeidstakere i Norge! Kampanjefilmene går på Facebook og Instagram i løpet av juni.

Arbeidstilsynets veiledning og informasjon på ukrainsk (knowyourrights.no) 

Arbeidstilsynets råd til offentlige oppdragsgivere

Arbeidstilsynet har nå startet årets tilsyn med offentlige oppdragsgivere. Her er våre råd til offentlige oppdragsgivere om hvordan følge opp lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter, noe som kan bidra til mindre arbeidskriminalitet og sosial dumping:

  • Bruk læringsressursene og maler hos DFØ (e-læring og veileder). Vi har bistått med innhold.
  • Velg ut kontraktene der det er høyest risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår.
  • Ta stikkprøver. Du trenger ikke kontrollere opplysninger for alle ansatte.
  • Knytt til deg og bruk ansatte fra HR/personal i egen virksomhet ved gjennomgang av lønnsslipper og timeregistrering. De er vante med å gå gjennom dette på det detaljnivået som kreves.

Sjekk ut DFØs veileder og e-læringskurs om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Veiledning og informasjon på flere språk

Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i alt regelverk som Arbeidstilsynet forvalter. Som utenlandsk arbeidstaker kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har. Arbeidstilsynet har derfor utviklet veiledningssider om arbeidstakers rettigheter og plikter på flere språk. Der finner du viktig informasjon om blant annet minstelønn, arbeidstid, arbeidskontrakt og varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg til norsk, tilbyr vi også svar på skriftlige henvendelser på engelsk, rumensk, litauisk, russisk og polsk.

Norsk | Engelsk | BulgarskEstiskLitauiskRumensk | Polsk | Russisk | Ukrainsk

Still spørsmål og rapporter kritikkverdige forhold

Arbeidstilsynet oppfordrer utenlandske arbeidstakere til å ta kontakt med oss dersom de ikke får det de har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De kan ringe Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon (+47) 73 19 97 00 eller oppsøke Arbeidstilsynets rådgivere på servicesenteret for utenlandske arbeidstakere.  Dersom arbeidstakerne ikke trenger veiledning, men vil tipse eller varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold, bruker man tipsskjemaet vårt.