Nyhetsbrev uke 10: 2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev 9. mars 2023 (pdf)

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Scenariooppdatering

Det er utarbeidet tre scenarioer om antall flyktninger som kan komme fra Ukraina i 2023. Formålet er å skape et felles situasjonsbilde for alle som er involvert i håndteringen av Ukraina-krisen.

Scenarioene er utarbeidet av Utlendingsdirektoratet (UDI) i samarbeid med Politiets utlendingsenhet (PU), Landinfo, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Forsvarsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Ankomster av flyktninger fra Ukraina i 2023:

  • Lavt scenario: 10 000 - 20 000
  • Mellomscenario: 30 000 - 50 000
  • Høyt scenario: 80 000 - 120 000
  • Planleggingstall: 40 000

Ankomstene hittil i 2023 er i tråd med mellomscenarioet. Planleggingstallet videreføres. Scenarioene oppdateres en gang i måneden. De ble sist oppdatert 7. mars, neste rapport kommer 4. april.

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina

På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger

Her kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også status på hvor mange personer kommunene har vedtatt å bosette.
Bosettingstall 2023

HELSEDIREKTORATET

Standardisering for betre førstehjelpsopplæring i arbeidslivet

På oppdrag for Helsedirektoratet har Standard Norge standardisert kva arbeidstakarar bør kunne etter å ha fått opplæring i førstehjelp, og korleis grunnleggjande opplæring i førstehjelp i arbeidslivet bør skje. Arbeidsgjevarar skal kunne bruke spesifikasjonane som støtte, når dei planlegg opplæring eller bestiller kurs i førstehjelp.

Les meir, last ned spesifikasjonane gratis, og delta på frukostseminar (fysisk og digitalt) tysdag 28. mars klokka 08.30 til 09.45

ARBEIDSTILSYNET

Veiledning og informasjon på flere språk

Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i alt regelverk som Arbeidstilsynet forvalter. Som utenlandsk arbeidstaker kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har. Arbeidstilsynet har derfor utviklet veiledningssider om arbeidstakers rettigheter og plikter på flere språk. Der finner du viktig informasjon om blant annet minstelønn, arbeidstid, arbeidskontrakt og varsling av kritikkverdige forhold.

I tillegg til norsk, tilbyr vi også svar på skriftlige henvendelser på engelsk, rumensk, litauisk, russisk og polsk.

Still spørsmål og rapporter kritikkverdige forhold

Arbeidstilsynet oppfordrer utenlandske arbeidstakere til å ta kontakt med oss dersom de ikke får det de har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De kan ringe Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon (+47) 73 19 97 00 eller oppsøke Arbeidstilsynets rådgivere på servicesenteret for utenlandske arbeidstakere.

Dersom arbeidstakerne ikke trenger veiledning, men vil tipse eller varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold, bruker man tipsskjemaet vårt.

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Tipsskjema for kritikkverdige forhold