Nyhetsbrev uke 18: 2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 18 (pdf)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger
Her kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også status på hvor mange personer kommunene har vedtatt å bosette.
Bosettingstall 2023

Nye eksempelreiser om fordrevne fra Ukraina
IMDi har i samarbeid med Arbeids- og Velferdsdirektoratet utviklet to nye caser om fordrevne fra Ukraina til veilederen om Kvalifiseringsløp for voksne innvandrere.
Les mer her

IMDi og Husbanken har hatt et godt samarbeid knyttet til å få samlet informasjon for kommunene knyttet til å fremskaffe boliger til flyktninger. Husbanken har etablert en nettside som gir informasjon om relevante økonomiske virkemidler som Husbanken forvalter, og lenker til nettsteder til hjelp for kommunene.
Boliger til flyktninger

Abonner gjerne på IMDis nyhetsbrev, hvor vi også informserer om kommende nasjonale og regionale og fylkesvise arrangementer.
Her kan dere abonnere

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Mange ukrainere står fortsatt registrert i Folkeregisteret med adressen til mottaket de har bodd på. For at oppholdskortene deres fra UDI skal komme frem til riktig adresse, må flyktningene selv melde flytting til folkeregisteret for seg selv og sine familiemedlemmer. De må også sørge for navn på postkassen sin.

Det er fint om dere som er i dialog med flyktningene formidler denne beskjeden, slik at de får oppholdskortene sine og andre brev fra det offentlige.

ARBEIDSTILSYNET

Gratis webinar 10. mai: Skoleansatte skal ikke stå alene med belastningene
Lærere forholder seg i stor grad til andres følelser og opplevelser. De gir mye av seg selv, og må kanskje skjule egne følelser. Over tid kan det være utmattende, og kan føre til psykiske helseplager og påfølgende sykefravær. Er det noe å gjøre med det i undervisningssektoren da? Ja, det er grep du kan ta. Det er tema for dette webinaret. Gratis og åpent for alle. Påmeldingsfrist: 9. mai klokken 12.00
Mer informasjon og påmelding

Alle Arbeidstilsynets arrangement, kurs og webinar og opptak av tidligere webinar

Veiledning og informasjon på flere språk
Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i alt regelverk som Arbeidstilsynet forvalter. Som utenlandsk arbeidstaker kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har. Arbeidstilsynet har derfor utviklet veiledningssider om arbeidstakers rettigheter og plikter på flere språk. Der finner du viktig informasjon om blant annet minstelønn, arbeidstid, arbeidskontrakt og varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg til norsk, tilbyr vi også svar på skriftlige henvendelser på engelsk, rumensk, litauisk, russisk og polsk.
| Norsk | Engelsk | Bulgarsk |  Estisk |  Litauisk |  Rumensk | Polsk | Russisk | Ukrainsk |

Still spørsmål og rapporter kritikkverdige forhold
Arbeidstilsynet oppfordrer utenlandske arbeidstakere til å ta kontakt med oss dersom de ikke får det de har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De kan ringe Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon (+47) 73 19 97 00 eller oppsøke Arbeidstilsynets rådgivere på servicesenteret for utenlandske arbeidstakere. Dersom arbeidstakerne ikke trenger veiledning, men vil tipse eller varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold, bruker man tipsskjemaet vårt.
Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
Tipsskjema for kritikkverdige forhold