Nyhetsbrev uke 41: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen og atomberedskapen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 41 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Hvor mange flyktninger er bosatt i din kommune? I den daglige oversikten over hvordan det går med bosettingen har vi nå inkludert tall for hvor mange flyktninger kommunen ble anmodet om å ta imot i 2022, og hvor mange flyktninger kommunene gjorde vedtak om å bosette i 2022. Tallene vise, som tidligere, både hvor mange personer som er blitt bosatt til nå og hvor mange personer kommunene har avtalt å bosette, men ikke bosatt ennå.
Se oversikten her

IMDi får økt bevilgning - Statsbudsjett 2022
Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) med 54,9 millioner kroner til beredskap for å håndtere ankomster av flyktninger fra Ukraina.
Les mer om dette her

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Les mer om dette her

Tolkekonferansen 2022 – Hvordan lykkes med tolkeloven
IMDi inviterer til en markering av ett år med tolkeloven. Under konferansen vil vi se på temaer knyttet til tolking i offentlig sektor. Vi vil få høre norske og internasjonale innledere, i plenum og i parallelle sesjoner. Gjennom foredrag, paneldebatter og fagverksteder ønsker vi at Tolkekonferansen 2022 skal inspirere til erfaringsutveksling, refleksjon og diskusjon på tvers av ulike faggrupper. Frist for påmelding er 31. oktober 2022.
Les mer og meld deg på konferansen her