Nyhetsbrev uke 49: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen og atomberedskapen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 49 (PDF)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Oppmoder om busetting av 35 000 flyktningar neste år
Det er venta at 2023 blir nok eit år med svært høg busetting, og IMDi oppmoder alle norske kommunar om busetting av totalt 35 000 flyktningar i 2023. På nettsidene våre ligg informasjon om oppmodningsprosessen, og oversikt over kor mange flyktningar kvar einskilt kommune er oppmoda om å busette.
Les meir her

Informasjon om elektronisk ID (eID)
Personer fra Ukraina som har søkt om eller fått innvilget kollektiv beskyttelse kan skaffe seg eID. De får tilgang til digitale tjenester fra det offentlige. IMDi oppfordrer kommunale flyktningetjenester til å dele informasjon om dette.
Informasjon om elektronisk ID

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.
Flyktninger fra Ukraina

FOLKEHELSEINSTITUTTET (FHI)

Nytt flytskjema for tuberkuloseundersøkelser
Fra 1. desember er det innført et nytt flytskjema som innebærer endringer i den lovpålagte tuberkuloseundersøkelsen ved ankomst. Varsel om denne endringen ble sendt ut til alle landets RHFer og kommuner i forkant. Det nye skjemaet erstatter den midlertidige løsningen med to alternative skjemaer som ble innført i april i år. Endringen har konsekvenser for undersøkelsesmetode av barn under 15 år, mens undersøkelse av voksne forblir uendret.
Mer informasjon finnes her

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Justert scenario
6. desember ble scenario for ankomster fra Ukraina justert. Plantall for 2022 er justert ned fra 40 000 til 36 500. Plantallet for 2023 er opprettholdt på 40 000.
Statistikk og analyse