Jobb i DSB

DSB har i underkant av 700 ansatte. Av disse er cirka 300 ved hovedkontoret i Tønsberg. De øvrige ansatte jobber i avdeling for nød og beredskapskommunikasjon i Oslo og Moss, tilsynsregionene for eltilsyn, Norges brann- og redningsskole, DSB Kurssenteret, sivilforsvarsdistriktene og ved Sivilforsvarets utdannings- og kompetansesenter.