Risikovurdering av uønskede tilsiktede hendelser med farlig stoff


Formålet med veilederen er at virksomhetene skal bli i bedre stand til å hindre at farlig stoff misbrukes til kriminelle handlinger. Hovedfokus er hvordan farlig stoff kan komme på avveie eller misbrukes på stedet – hva må virksomhetene vurdere?

Forside med tekst og bilde av hengelås

Veileder

Last ned PDF (2,1MB)
ISBN-nummer
978-82-7768-509-0 (PDF)
HR-nummer
2435
Utgitt

DSB anbefaler virksomheter å benytte veiledningen i sitt arbeid med risikovurdering av uønskede villede handlinger knyttet til farlig stoff. Intensjonen er at veiledningen skal være et godt hjelpemiddel for alle virksomheter som håndterer farlig stoff, uavhengig av mengde og type farlig stoff, for å oppfylle krav til å utarbeide slik risikovurdering. DSB har identifisert et behov for en slik veiledning gjennom erfaringer fra tilsyn og henvendelser.