Nyhetsbrev uke 45: Flyktningsituasjonen og atomberedskap

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev ifm. flyktningsituasjonen og atomberedskapen. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhetsbrev uke 45 (PDF)

UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI)

Nye ankomstscenarioer
På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og i samarbeid med Politiets utlendingsenhet, Landinfo, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsvarsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet utarbeider UDI scenarioer for ankomst av flyktninger fra Ukraina. Scenarioene oppdateres hver 4. uke, sist 8. november 22.

Det settes tre ulike scenarioer for antall flyktninger fra Ukraina. I det nyeste scenarioet er plantallet for ankomstene i 2023 økt fra 30 000 til 40 000. Hovedgrunnen til økningen er eskaleringene vi nå ser fra russisk side med ødeleggelse av viktig sivil infrastruktur i store deler av Ukraina.

Tre scenarioer

2023:
Lavt: 10 000–20 000; middels: 30 000–50 000; høyt: 80 000–120 000; plantall: 40 000

2022:
Lavt: 33 000–35 000; middels: 40 000–60 000; høyt: 80 000–100 000; plantall: 40 000

www.udi.no/statistikk-og-analyse/statistikknotater

FAFO-rapport
Assessing future migration among Ukrainian refugees in Poland and Norway (2022)

På oppdrag fra UDI og Justis- og beredskapsdepartementet har FAFO, ved forskerne Guri Tyldum og Ida Kjeøy undersøkt hva som former ukrainske flyktningers valg om enten å bli i Polen, dra hjem eller reise videre til Norge eller andre land. Rapporten ble lansert under UDIs frokostseminar 8.november.
Her kan du lese rapporten
Policy brief fra rapporten (fire sider)

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

IMDis årskonferanse 2022 – Sammen om integrering
Har du meldt deg på IMDis årskonferanse 17. november? Sammen skal vi løfte blikket, få faglig påfyll, og sammen se på hvordan se på hvordan vi kan få til god integrering og inkludering i arbeidslivet. Vi spør særskilt; hvordan kan vi få flere kvinner med innvandrerbakgrunn i jobb? Målgruppen for årskonferansen er ledere og beslutningstakere i stat, kommune, fylkeskommune og nærings- og organisasjonsliv og andre interesserte. Bosettings- og integreringsprisen vil også bli delt ut. Konferansen er gratis. Påmeldingsfrist er 11. november.

Kurs og arrangementer
IMDi arrangerer kurs og konferanser og oversikt over disse finner du på IMDis nettsider.

Bosettingstall 2022
På IMDis nettsider finner du en samlet oversikt over bosettingstall totalt og fra Ukraina på nasjonalt nivå, fylkesnivå og kommune.

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina
På IMDis nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner og til flyktningene selv.