Nyhetsbrev uke 22:2023

Nyhetsbrev 1. juni 2023

DSB sender ukentlig ut et felles nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder samlet informasjon fra myndighetene. Kommunene er den primære målgruppen.

Nyhtesbrev uke 22 (PDF)

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Informasjon om Nødvarsel og varslingsprøve
Oppdatert informasjon er nå sendt ut til statsforvalterne, kommuner, sivilforsvarsdistrikter og øvrige samarbeidspartnere. I dag startet en informasjonskampanje, som varer frem til varslingsprøven er gjennomført.
>> Mer om testen og Nødvarsel

Egenberedskapsuka 2023 arrangeres i uke 44
30. oktober - 5. november inviteres alle kommuner og statsforvaltere til å arrangere kampanjen Egenberedskapsuka. Kampanjer om egenberedskap har blitt arrangert siden 2018, og hovedbudskapet er at alle husstander bør være i stand til å klare seg selv i noen dager ved hendelser og kriser der man mister tilgangen på viktige varer og tjenester. Mer informasjon om årets kampanje kommer i juni.
>> Les mer om Egenberedskapsuka

INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET (IMDi)

Anmodning om bosetting av 38 000 flyktninger IMDi har sendt ut en justert anmodning til alle norske kommuner og ber om bosetting av 38 000 flyktninger i løpet av 2023.   Kommunene bes svare på IMDis anmodning senest 31. august.
>> Les mer her

E-læringskurs i skjermtolking IMDi ønsker å legge til rette for bedre kvalitet i tolkede samtaler over skjerm.  Skjermtolking er i mange tilfeller en bedre løsning enn telefontolking og kan også være et godt alternativ til fremmøtetolking. Det er derfor laget et gratis e-læringskurs som er rettet mot tolker eller fagpersoner i offentlig sektor og som ønsker å lære mer om skjermtolking.
>> E-læringskurs i skjermtolking

Informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina På våre nettsider har vi samlet informasjon om bosetting og kvalifisering av flyktninger fra Ukraina. Nettsidene henvender seg både til kommuner som skal bosette og kvalifisere flyktninger, til privatpersoner og organisasjoner - og til flyktningene selv.
>> Flyktninger fra Ukraina

Slik går det med bosetting av flyktninger
Her kan du følge med på hvordan det går med bosettingen av flyktninger totalt og av flyktninger fra Ukraina spesielt - for hvert fylke og hver kommune. Tallene viser også status på hvor mange personer kommunene har vedtatt å bosette.
>> Bosettingstall 2023

Samleside med informasjon om å fremskaffe boliger til flyktninger IMDi og Husbanken har hatt et godt samarbeid knyttet til å få samlet informasjon for kommunene knyttet til å fremskaffe boliger til flyktninger. Husbanken har etablert en nettside som gir informasjon om relevante økonomiske virkemidler som Husbanken forvalter, og lenker til nettsteder til hjelp for kommunen.
>> Boliger til flyktninger

Nyhetsbrev
Abonner gjerne på IMDis nyhetsbrev, hvor vi også informerer om kommende nasjonale og regionale og fylkesvise arrangementer.
>> Her kan dere abonnere

ARBEIDSTILSYNET

Starter tilsyn med offentlige oppdragsgivere Arbeidstilsynet har nå startet årets tilsyn med offentlige oppdragsgivere. I tilsynene skal vi kontrollere at de følger opp lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter. Årlig kjøper offentlige virksomheter inn varer og tjenester for 650 milliarder kroner. Offentlige oppdragsgivere har både mulighet og plikt til å følge opp lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene sine, noe som kan bidra til mindre arbeidskriminalitet og sosial dumping.

Arbeidstilsynets råd til offentlige oppdragsgivere

  • Bruk læringsressursene og maler hos DFØ (e-læring og veileder). Vi har bistått med innhold.
  • Velg ut kontraktene der det er høyest risiko for brudd på lønns- og arbeidsvilkår.
  • Ta stikkprøver. Du trenger ikke kontrollere opplysninger for alle ansatte.
  • Knytt til deg og bruk ansatte fra HR/personal i egen virksomhet ved gjennomgang av lønnsslipper og timeregistrering. De er vante med å gå gjennom dette på det detaljnivået som kreves.
    >> Sjekk ut DFØs veileder og e-læringskurs om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Veiledning og informasjon på flere språk Arbeidstilsynet tilbyr veiledning i alt regelverk som Arbeidstilsynet forvalter. Som utenlandsk arbeidstaker kan det være utfordrende å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter man har. Arbeidstilsynet har derfor utviklet veiledningssider om arbeidstakers rettigheter og plikter på flere språk. Der finner du viktig informasjon om blant annet minstelønn, arbeidstid, arbeidskontrakt og varsling av kritikkverdige forhold. I tillegg til norsk, tilbyr vi også svar på skriftlige henvendelser på engelsk, rumensk, litauisk, russisk og polsk. Norsk | Engelsk | Bulgarsk |  Estisk |  Litauisk |  Rumensk | Polsk | Russisk | Ukrainsk

Still spørsmål og rapporter kritikkverdige forhold Arbeidstilsynet oppfordrer utenlandske arbeidstakere til å ta kontakt med oss dersom de ikke får det de har krav på, mangler HMS-kort eller opplever andre kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De kan ringe Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon (+47) 73 19 97 00 eller oppsøke Arbeidstilsynets rådgivere på servicesenteret for utenlandske arbeidstakere.  Dersom arbeidstakerne ikke trenger veiledning, men vil tipse eller varsle Arbeidstilsynet om kritikkverdige forhold, bruker man tipsskjemaet vårt.
>> Servicesenter for utenlandske arbeidstakere
>> Tipsskjema for kritikkverdige forhold