Covid-19: Informasjon og råd til brann- og redningsvesen og 110-sentraler

Brannmann med beskyttelsesutstyr
Foto: Siv Kristin Hovland, Bergen brannvesen

Vi står sammen i den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredning og støtte helsevesenets viktige arbeid i en krevende tid. DSB har stor tillit til at kommunene gjør sitt ytterste for å opprettholde en forsvarlig brann- og redningsberedskap. For å støtte opp i dette arbeidet vil vi fortløpende legge ut relevant informasjon og råd. Siden oppdateres fortløpende.

 
AKTUELT

Når tjeneste i brann- og redningsvesenet konkurrerer med arbeidsplikt i andre samfunnskritiske funksjoner (02.03.2020)
Det er stilt spørsmål om deltidsansatt brannpersonell med arbeidsplikt i andre samfunnskritiske funksjoner kan prioritere deltidsstilling i brann- og redningsvesenet (bierverv) foran hovedarbeidsgiver. Det jobbes med avklaringer omkring dette. Mer informasjon kommer.

Brann- og redningsvesenet bør støtte helsevesenet (31.03.2020)

Deltidspersonell i brann- og redningsvesenet som risikerer avkorting i dagpenger (30.03.2020)
DSB mottar mange henvendelser om at personell som jobber deltid i brann- og redningsvesenet kan risikere avkorting i dagpenger fra NAV ved permittering fra hovedstilling. Det jobbes med avklaringer omkring dette. Mer informasjon kommer. Se også sak fra KS Bedrift

>> Retningslinjer for korrekt rengjøring av radioterminaler 

>> Webinar 24. mars for brann- og redningsvesen og 110-sentraler


Aktuell informasjon relatert til brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid.

Brannforebygging i koronatider (02.04.2020)
Dersom dere opplever rolige tider kan det være en fin anledning til å evaluere det forebyggende arbeidet og de ulike tiltakene dere jobber med og har jobbet med. Her er noen eksempler på tiltak.

Tid til nettkurs? (01.04.2020)
Koronapandemien har endret arbeidshverdagen for mange. Flere sitter på hjemmekontor, og for noen byr det seg kanskje en anledning for faglig oppdatering i form av nettkurs. Hvis du ikke allerede har gjort det, anbefaler vi deg å ta en kikk på denne siden https://www.dsb.no/livsviktig/ Her ligger det både opplæringsfilmer og e-læringskurs om brannsikkerhet for sårbare grupper.

>> Oppfølging av sårbare grupper (20.03.2020)

>> Tilsynsaksjon avfallsanlegg utsatt (24.03.2020)

>>Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven

>> Bålforbudet til behandling i departementet (30.03.2020)

Aktuell informasjon relatert til beredskap og beredskapsplanlegging for brann- og redningsvesen og 110-sentralen.

Anbefaling for hjerte- og lunge-redning under Koronapandemien
"Sammen redder vi liv" er Helsedirektoratets fagråd med særlig fokus på livreddende førstehjelp og akutthjelpere. De har utarbeidet en anbefaling for hjerte- og lungeredning under koronapandemien.
Mer informasjon på Helsedirektoratet.no

>> Kronikk Statens vegvesen: Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon (01.04.2020)

>> Skogbrannberedskap

>> Grunnleggende beredskap og kontinuitetsplanlegging

>> Røykdykkerinnsats og utrykningskjøring (24.03.2020)

>> RITS-beredskap - status (06.04.2020)

>> Unntak fra karanteneregler - grensepassering for nødetatene (Sist oppdatert 03.04.2020) 

>> Nødnett og oppetid (31.03.2020)

Aktuell informasjon relatert til arbeidsgiveransvaret og administrative forhold i brann- og redningsvesenet og 110 sentraler.

Når tjeneste i brann- og redningsvesenet konkurrerer med arbeidsplikt i andre samfunnskritiske funksjoner (02.03.2020)
Det er stilt spørsmål om deltidsansatt brannpersonell med arbeidsplikt i andre samfunnskritiske funksjoner kan prioritere deltidsstilling i brann- og redningsvesenet (bierverv) foran hovedarbeidsgiver. Det jobbes med avklaringer omkring dette. Mer informasjon kommer.

Deltidspersonell i brann- og redningsvesenet som risikerer avkorting i dagpenger (30.03.2020)
DSB mottar mange henvendelser om at personell som jobber deltid i brann- og redningsvesenet kan risikere avkorting i dagpenger fra NAV ved permittering fra hovedstilling. Det jobbes med avklaringer omkring dette. Mer informasjon kommer. Se også sak fra KS Bedrift

>> Rapportering, samarbeid og informasjonsutveksling (oppdatert 01.04.2020)

Testing av personer uten symptomer for opphevelse av isolasjon (01.04.2020)
DSB får flere henvendelser om muligheten for å koronateste brann- og redningsvesenets personell ut av karantene. Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at det ikke anbefales testing av personer som ikke utvikler symptomer. Dette fordi man ikke vet hvor i forløpet asymptomatiske personer befinner seg. Det foreligger heller ikke god nok kunnskap omkring testresultater i forløpet av covid-19 og «viral clearence». «Viral clearance» er der det ikke lenger er påvisbar RNA fra SARS-CoV-2 hos den testede. Smittsomhet kan ikke knyttes direkte til dette.

For asymptomatiske personer som er testet og funnet positive for SARS-CoV-2 med RT-PCR, opphører isolasjonstiden 14 dager etter positiv test. Se mer informasjon på FHIs nettsider.

>> Arbeidsgiveransvaret (30.03.2020)

>> Kritiske samfunnsfunksjoner og virksomheter

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.