Høring - forslag til endringer i forskrift om brannforebygging § 3 på grunn av utbrudd av koronavirus (covid-19)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sender forslag til endringer i forskrift om brannforebygging § 3 på høring.

Utbrudd av koronavirus (Covid-19) i Norge gjør at det er behov for en endring i forskrift om brannforebygging § 3 om forbud mot å gjøre opp ild. Endringen innebærer å utvide kommunenes adgang til å nedlegge forbud mot å gjøre opp ild når det er stor brannfare eller det foreligger andre ekstraordinære forhold i egen kommune

Forslaget fremmes nå for å prøve å begrense i så stor grad som mulig branner i skog og mark som vil kunne legge beslag på mye ressurser hos brann- og redningsvesenet. Dersom koronaviruset spres i stor grad, vil brann- og redningsvesenene oppleve begrensninger i tilgang på egne mannskaper på grunn av mange smittede. Det innebærer redusert slagkraft og restberedskap i en prekær situasjon.

Uttalelser til høringen sendes DSB gjennom vårt elektroniske høringssystem innen 19. april 2020.

Les og svar på høringen her