Ny mal for evaluering av covid-19-håndteringen

DSB har utarbeidet en mal med råd til virksomheter som skal evaluere håndteringen av covid-19. Malen fremhever temaer og problemstillinger vi mener er viktig å belyse.

Covid-19-pandemien har i stor grad påvirket det norske samfunnet. Dette gjelder spesielt virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Selv om krisen ennå ikke er over, ønsker mange virksomheter å starte arbeidet med å evaluere sin håndtering. Dette er viktig for å kunne gjøre justeringer underveis i håndteringen, og for å kunne dokumentere erfaringer som kan inngå i en evaluering på lengre sikt.

DSB har nå laget en mal med råd, til hjelp i dette evalueringsarbeidet. Målgruppen er virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner, men også andre, både offentlige, private og frivillige virksomheter og organisasjoner kan ha nytte av malen.

- Formålet med all evaluering etter hendelser og kriser, er å finne læringspunkter. Klarer vi det, så kan vi bruke lærdommen fra denne hendelsen både til å forebygge og til å håndtere nye hendelser på en bedre måte, sier Elisabeth Longva, avdelingsdirektør i DSB.

Sentrale temaer i malen er:

  • Beredskap
  • Situasjonsbildet
  • Håndtering

>> Håndtering av covid-19 – mal for evaluering 


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.