Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven.

Bakgrunnen er at utbruddet av koronaviruset kan føre til akutt behov for å midlertidig ta i bruk eksisterende byggverk til helse- og omsorgstjenester, for eksempel til legevakt eller lagring av materiell.

Forskriften skal bidra til at kommunene og helsemyndighetene får økt handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak raskt.

>> Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien

I § 4 vises det til flere unntak fra byggteknisk forskrift. Det som gjelder brannsikkerhet er i all hovedsak siste avsnitt:
Tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidig byggverk, er unntatt fra krav om automatisk brannslokkeanlegg (sprinkling) dersom byggverket har brannalarmanlegg og rømningsveier i samsvar med byggteknisk forskrift kapittel 11.

Plan- og bygningsloven gjelder selv om forskriften åpner for unntak. Det er viktig at også bygninger som skal brukes til andre midlertidige formål oppfyller et minimumsnivå av sikkerhet.

Brann- og redningsvesenet har formelt ingen rolle i byggesaksbehandling, men kommunen bør benytte kompetansen i brann- og redningsvesenet og søke råd i byggesaker. Dette fratar imidlertid ikke eier ansvaret for å dokumentere at brannsikkerheten i et bygg er tilstrekkelig ivaretatt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §§ 6 og 8.

Brannsikkerhet må være et viktig tema når kommunen og helsemyndigheter vurderer hvilke bygg som egner seg til hva. Det er fullt mulig å ivareta en forsvarlig personsikkerhet og samtidig bidra til den nasjonale dugnaden. Vi har for eksempel mange tomme hoteller som allerede har både brannalarmanlegg og sprinkleranlegg.

Det er viktig at brann- og redningsvesenet er en pådriver for brannsikkerhet i prosesser der kommunen og helsemyndigheter nå vurderer alternativ bruk av bygninger.


Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.